research
oaioai:raco.cat:article/123352

The evolution of journalism: a look through generations

Abstract

Després de puntualitzar els problemes de les grans periodistes, com ara el cas de Katherine Graham, propietària i editora del Washington Post, Rosa Solbes continua apuntant els desajustos quotidians que ha de patir qualsevol periodista. Tot explicant anècdotes ben significatives pel que fa a la desigualtat dels gèneres, vivències personals que va haver de superar en la seva època de joventut, l’autora afirma amb convenciment el fet que continua existint el mateix rerefons i doncs que el progrés social no és tan evident com es pensa. Però tota aquesta situació es troba amagada sota una creença de les dones periodistes que es troben per damunt dels problemes de gènere, fins i tot, quan, en ocasions, han hagut d’informar sobre el tema. Després d’explicar els problemes i perills de les dones periodistes de l’actualitat, l’autora esmenta una sèrie d’estratègies generades des de diferents col•lectius de dones periodistes per tal de promoure una societat més justa a l’hora de difondre les imatges de dones.After establishing the difficulties faced by famous women journalists, Solbes comments on the case of Katherine Graham, owner and publisher of the Washington Post, and then notes the daily difficulties faced by regular women journalists. Solbes gives important anecdotes on gender inequality and on the personal experiences she had to overcome as a young journalist. She affirms with conviction that the same groundwork of inequality persists, and thus social progress is not as assured as we might want to think. At the same time, this reality is hidden beneath a belief by women journalists that they are somehow beyond gender problems, particularly when they are asked to report on the topic of gender. After explaining the problems and dangers faced by today’s women journalists, Solbes suggests a series of strategies that have been developed by different collectives of women journalists aiming to promote a more just society through the diffusion of healthy images of women

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Catalanes amb Accés Obert

Provided a free PDF
oaioai:raco.cat:article/123352Last time updated on 6/13/2016View original full text link

This paper was published in Revistes Catalanes amb Accés Obert.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.