Article thumbnail

Estimació de l'esforç de mostratge per quadrat UTM 10x10 km per a l'Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009

By Sergi Herrando, Joan Estrada, Lluís Brotons and Santi Guallar

Abstract

En abordar el disseny de la metodologia de l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 vam realitzar un estudi pilot per conèixer la proporció de les espècies detectades durant un determinat temps de mostratge en relació amb les que realment hi ha en cada quadrat. D’aquesta manera es va establir l’esforç de mostratge necessari per a cada quadrat amb dades quantitatives, i es va adaptar la metodologia de l’atles als recursos humans disponibles per a un projecte d’aquestes dimensions i característiques. Durant el treball de camp l’únic condicionant, necessari per poder fer després les corbes d’esforç, era que les dades s’agrupessin en fraccions d’una hora, de manera que en cadascuna de les fraccions s’havia d’anotar la totalitat de les espècies detectades, amb independència de si s’hagués contactat alguna d’elles les hores anteriors, i que idealment es dediqués un mínim de vuit hores efectives de cens per quadrat UTM 10x10 km. Per minimitzar els efectes dels desplaçaments d’ocells dins i fora del quadrat i les variacions al llarg de l’hivern segons les condicions ambientals, es va demanar als col•laboradors que fessin el cens en un sol dia o en dos de consecutius. Les prospeccions es van realitzar majoritàriament a peu, tot i que també és van acceptar les fraccions fetes des de vehicle en aquells sectors oberts en els quals el cotxe permetia una millor cobertura del quadrat, sempre i quan es circulés per camins, a velocitat lenta, amb les finestres obertes i prestant una especial atenció a la detecció dels ocells. Amb l’objectiu d’estimar l’esforç de mostratge necessari per a cada quadrat es van utilitzar corbes d’acumulació d’espècies. Aquestes corbes extrapolen la riquesa d’espècies a partir de les dades d’una determinada dimensió de la mostra. En aquest cas es van prospectar un total de 24 quadrats UTM 10x10, els quals es van considerar una mostra representativa dels principals ambients de Catalunya, així com dels seus principals gradients climàtics i geogràfics, des del nivell de mar fins a més de 2.000 m. Els valors de riquesa estimats a partir d’aquests mostratges per als quadrats UTM 10x10 estudiats van oscil•lar, per a l’estimador Chao2, entre 33 i 111 espècies/quadrat (mitjana = 63, SD = 18), mentre que per a l’estimador Jack2 van oscil•lar entre 39 i 120 espècies/quadrat (mitjana = 71, SD = 19). Tenint en compte aquestes xifres es va calcular la corba d’acumulació d’espècies en relació al temps invertit en el mostratge; en vuit hores de cens es van detectar entre el 71% (segons Chao2) i el 81% (segons Jack2) del total d’espècies del quadrat. Tot i que en quatre quadrats es van obtenir dades per a més de vuit hores, la mostra va resultar manifestament insuficient per estimar aquests percentatges de forma mínimament acurada més enllà de les vuit hores. Els resultats d’aquest estudi mostren la dificultat que suposa trobar totes les espècies d’ocells presents en una zona determinada. Amb un esforç de vuit hores s’arriba, de mitjana, a detectar el 71-81% del total d’espècies estimat al quadrats de 10x10 km, una xifra que podem considerar acceptable en termes d’eficiència però que posa de manifest fins a quin punt són imperfectes els mostratges de camp habituals en les prospeccions d’un atles. Un 71-81% d’espècies per a cada mostratge en el quadrat 10x10 km sembla un percentatge acceptable i suposa una base sòlida per fer comparacions robustes entre quadrats en el temps (entre anys i dins un mateix any) i en l’espai. Demanar més hores en una estació meteorològicament tan complexa i amb tan poques hores de llum és inviable en un projecte d’aquestes dimensions

Publisher: Institut Català d'Ornitologia
Year: 2006
OAI identifier: oai:raco.cat:article/122846
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles