Article thumbnail

Traditional farm architecture close to the city of Barcelona in the 19th Century

By Ramon Ripoll i Masferrer, Fernando Julián Pérez, Josep Tresserras Picas and Francesc Xavier Espinach Orús

Abstract

La identificació, localització, catalogació i anàlisi de les masies i construccions agrícoles de l’entorn de la ciutat de Barcelona, de mitjans del s. XIX, ens apropa a la geografia econòmica, humana i paisatgística del pla de Barcelona d’aquest període. Es diferencien 25 tipologies d’edificis agrícoles agrupats en 6 grups diferents. Una classificació que ajuda a aprofundir en les característiques funcionals, arquitectòniques i constructives d’aquests edificis agrícoles tradicionals. L’objectiu d’aquest article és reflexionar directament en els valors territorials d’aquestes construccions i indirectament en la relació entre urbanisme modern i les preexistències arquitectòniques agrícoles tradicionals. La metodologia seguida ha estat principalment el treball de camp i d’arxiu. La conclusió final demostra la validesa general de les tipologies de la masia catalana i el sorgiment de construccions agrícoles singulars en les zones de legislació especialIdentification, localization, classification and analysis of mid-nineteenth century farms and farm buildings in the vicinity of Barcelona, reflects economic geography, humanand landscape plan for Barcelona in this period. There are 25 different types of farm buildings, grouped in 6 different sets. A classification that helps deepen the functional, architectural and construction of these traditional agricultural buildings. The aim of this paper is directly pondering the vàlues ​​of these regional structures and, indirectly the relationship between modern urbanisme and the pre-existing architectural traditional farming. The methodology was mainly based on field work and archive research. The final conclusion demonstrates the general validity of the types of Catalan farm House and the emergence of unique farm buildings in special legislation area

Topics: Arquitectura tradicional; masia catalana; territori agrícola; pla de Barcelona; eixample Cerdà, Traditional architecture; Catalan farm house; farm land; Barcelona urban plan; ​​eixample by Cerdà
Publisher: Universitat de Barcelona
Year: 2014
OAI identifier: oai:raco.cat:article/281150
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles