Article thumbnail

La acción de tutela, el medio ambiente y la salud

By Carlos Alberto Zárate Yepes

Abstract

Des del 5 de juny de 1991 una nova constitució ens regeix a Colòmbia. Entre les seves característiques més importants es troba el fet d’ésser participativa, garantista, procesal i verda. Tot això contribueix a que el nostre país sigui definit com un Estat Social de Dret, i els articles 1 i 79 de la nostra Carta Magna en són la prova. L’Acció de Tutela, és un mecanisme de defensa judicial, establert a la Constitució Política de Colòmbia, principalment per a la Defensa dels Drets Humans Fonamentals (Article 86 del Títol II, Capítol primer de la Constitució Política de Colòmbia). Els Drets a la Salut i a la Seguretat Social, a la Constitució Política de Colòmbia no estan establerts al capítol dels Drets Fonamentals, si no al capítol segon del Títol II, referit als Drets Econòmics, Socials i Culturals.Desde el 5 de junio de 1991 una nueva constitución nos rige en Colombia. Dentro de sus características más importantes se encuentran el ser participativa, garantista, procesal y verde; todo lo cual contribuye a que nuestro país sea definido como un Estado Social de Derecho, para lo cual los artículos 1 y 79 de nuestra Carta Magna, son una prueba de ello. La Acción de Tutela, es un mecanismo de defensa judicial, establecido en la Constitución Política de Colombia, principalmente para la Defensa de los Derechos Humanos Fundamentales (Articulo 86 y Título II, Capítulo primero de la Constitución Política de Colombia). Los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social, en la Constitución Política de Colombia, no se encuentran establecidos en el capítulo de los Derechos Fundamentales, sino en el capítulo segundo del Título II, referido a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
Year: 2004
OAI identifier: oai:raco.cat:article/84430
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.