Article thumbnail

Les Polítiques de joventut a Catalunya durant el període democràtic

By Pere Soler i Masó

Abstract

L'article següent fa una anàlisi de la consideració que la joventut com a etapa ha tingut en els darrers vint-i-cinc anys coincidint amb el període democràtic i d'implantació de les polítiques públiques a Catalunya. En primer lloc es fa una breu presentació de la complexitat que suposa definir i acotar el concepte de joventut i les implicacions que aquesta opció comporta a l'hora de pensar en les polítiques de joventut. Posteriorment s'analitza l'evolució que les polítiques de joventut han experimentat i es proposen quatre etapes segons hagi estat el discurs més proper a unes polítiques de transició a la vida adulta o més proper a les polítiques afirmatives. L'article acaba amb algunes reflexions a tall de conclusió i reptes de futur pel treball educatiu que es pot realitzar amb aquest sector de població.The following article analyses the consideration afforded to the stage of youth over the last twenty-five years, coinciding with the period of democracy and the implementation of public policies in Catalonia. The article begins with a presentation of the complexity involved in defining the concept of youth and its implications in the design of policies for young people. It goes on to address the evolution that youth policies have undergone, proposing four stages, depending on whether the discourse is closer to policies of transition to adult life or closer to affirmative youth policies. The article closes with some food for thought, and poses future challenges for work in education that can be undertaken with this population sector

Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Year: 2006
OAI identifier: oai:raco.cat:article/223089
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.