Самоубийство и код чести в пьесах У. Шекспира

Abstract

Зборнік змяшчае больш за 80 дакладаў, прысвечаных актуальным пытанням мовазнаўства, літаратуразнаўства, фалькларыстыкі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін. Пададзены вынікі этнакультурных, супастаўляльных і кагнітыўных даследаванняў. Для аспірантаў, выкладчыкаў, студэнтаў, навуковых супрацоўнікаў філалагічнага профілю, для ўсіх, каго цікавяць праблемы і перспектывы сучаснага мовазнаўства і літаратуразнаўства

Similar works

Full text

thumbnail-image

BSU Digital Library

Full text is not available
oai:elib.bsu.by:123456789/50442Last time updated on 6/8/2016

This paper was published in BSU Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.