Article thumbnail
Location of Repository

Television tulevaisuus nuorten tavoittajana

By Iiris Antinoja

Abstract

Tämä opinnäytetyö käsittelee television katselun muutoksia Suomen markkinoilla. Tavoitteena oli selvittää television katselun muutokset yleisesti ja keskittyä erityisesti nuoren kohderyhmän (15-24 –vuotiaat) television katseluun. Työssä perehdytään myös nykynuorten median käyttöön laajemmalla näkökulmalla, sillä se auttaa selvittämään muutoksia television katselussa. Lineaarinen televisio on keskellä murrosta, joka herättää keskustelua television kohtalosta. Internet ja sen myötä yleistyneet erilaiset nettitelevisiopalvelut ja online-videopalvelut ovat haastaneet television roolin ja vieneet erityisesti nuoria katsojia pois television äärestä. Tässä työssä on tutkittu, kuinka nuoret ylipäätään nykyään kuluttavat televisiosisältöjä. Tässä työssä ilmenee, kuinka radikaalisti nuorien lineaarisen television katselu on vähentynyt viimeisen viidentoista vuoden aikana. Nuorten television katselun väheneminen on uhka televisioyhtiöille ja mainostajille, joten tässä työssä selvitetään, millä uusilla tavoilla mainostajat voi-vat tavoittaa nuorta kohderyhmää. Johtopäätöksinä todetaan, kuinka television katselun määritelmä on nykypäivänä uusien online-videopalveluiden myötä paljon laajempi kuin ennen. Televisio-ohjelmia voidaan katsoa myös muista laitteista kuin pelkästään itse televisiosta. Vaikka lineaarisen television tulevaisuus saattaa näyttää uhkaavalta, ei ainakaan vielä voida sanoa sen olevan kuolemassa. Lineaarisen television rinnalle on noussut uusia kilpailijoita, jotka tuovat mukanaan myös paljon mahdollisuuksia niin kuluttajille kuin mainostajille. Tämä opinnäytetyö on toteutettu itsenäisesti toiminnallisena työnä osana sen tekijän ammatillista kehitystä keväällä 2016. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia verkkosivuja ja –artikkeleita aihepiirin ajankohtaisen kirjallisuuden vähäisyyden vuoksi. Tietoperustana on käytetty myös tekijän omaa työtehtäviin perustuvaa osaamista ja ammattikäyttöön tarkoitettua datapankkia. Opinnäytetyö onnistui tavoitteissaan, sillä se sai koottua selkeän kuvan television katselun nykytilasta ja sen muutoksen suunnasta. Opinnäytetyöstä on hyötyä alan ammattilaisille ja aiheesta kiinnostuneille sen ajankohtaisuuden vuoksi

Topics: televisio, nettitelevisio, online-video, nuoret, Mainonta ja yritysviestintä, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/112324
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.