Article thumbnail
Location of Repository

3D-mallinnuksen ja tulostamisen hyödyntäminen rakennustekniikassa

By Markus Perälä

Abstract

Rakennuskohteiden suunnitelmien tulkitseminen tuottaa useille ihmisille vaikeuksia, koska rakennuskohteiden suunnitelmat pääsääntöisesti näyttävät pohjakuvan. Pohjakuva on kaksiulotteinen kuva, jossa kohde on kuvattu akseleiden x- ja y-suunnasta. Tässä opinnäytetyössä esitellään 3D-mallinnusta ja 3D-tulostamista. Tavoitteena olisi lisätä kuluttajien tietoisuutta 3D-mallinnuksesta, sekä tulostamisesta. Opinnäytetyössä esitellään Archicad-ohjelmalla tehtyä mallinnusta, sekä vaiheita joita vaaditaan, kun tavoitteena on tulostaa 3D-tulostimella pienoismalli suunnitelmasta. Opinnäytetyö sisältää myös tietoa eri tulostustekniikoista, joita tämänhetkiset tulostimet käyttävät. Tulostustekniikoiden tietämys on yksi askel hyvään tulosteeseen, koska erilaiset mallit ja materiaalit vaativat erilaisia ominaisuuksia tulostimelta. Opinnäytetyöhön sisältyy myös kysely, johon vastasi kymmenen ihmistä. Ihmisille esitettiin samasta kohteesta sekä 2D-, että 3D-kuvia, joiden perusteella he vastasivat liitteestä löytyvään kyselyyn.Reading construction blueprints can be hard for people who do not have experi-ence in reading blueprints. Usually construction blueprints are drawn in 2D-angle and it can be really hard to understand what the blueprint includes. In the thesis a 3D-drawing was presented for the reader and the idea of the thesis was to give some sort of an idea what 3D-drawing and 3D-printing was all about. The thesis presents some advice for people who plan to make 3D-prints and some information can be found in the thesis about materials, printing styles and the steps to take before printing in 3D

Topics: rakentaminen, rakennustekniikka, mallintaminen, 3D-mallinnus, Archicad, 3D, tulostaminen, mallintaminen, Talonrakennustekniikka, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikka
Publisher: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/101010
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.