Article thumbnail

Frisbeegolfradan suunnittelu Ounasvaaran Hiihtokeskus Oy:lle

By Ali Hoikkala

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella fyysisesti ja taidollisesti haastava ja myös aloittelijoille sopiva frisbeegolfrata Rovaniemen harrastajakunnalle sekä samalla luoda kiinnostava ja kehittävä lähiliikuntapaikka lasten ja nuorten aktiivisuuden lisäämiseksi Rovaniemen kaupungin keskustan alueelle. Käyttäjäkyselyiden perusteella Rovaniemen harrastajakunta tarvitsisi haastetta nykyisten olemassa olevien ratojen lisäksi. Liikunnanohjaajan pätevyydellä halusinkin tuoda suunnitelmassa esille kehittävyyden merkityksen tulevassa lähiliikuntapaikassa. Myös yrittäjän näkökulman huomioiminen on osana frisbeegolfradan suunnitelmaa. Samalla turvallisuus- ja vastuukysymyksiin perehtyminen lähiliikuntapaikan rakentamisessa yrittäjän näkökulmasta katsoen oli oleellinen aihealue. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja koostuu kahdesta osiosta: kirjallisesta raportista ja graafisesta frisbeegolfpuiston toteutuksesta. Kirjallinen raportti sisältää teoriataustan frisbeegolfpuiston suunnittelusta ja prosessikuvauksen toiminnallisen työn vaiheista. Graafinen toteutus sisältää ison ratakartan ja 18 kappaletta väyläopasteita.The purpose of this thesis was to plan a physically and skilled challenging disc golf course to the players in Rovaniemi and at the same time to create an interesting and improving local exercise area to increase children’s and youngsters’ activity in the area of Rovaniemi city center. According to user surveys the disc golf players in Rovaniemi would need more challenge in addition to the existing courses. With the validity of sports instructor I wanted to bring to the thesis the importance of physical development in the local exercise area. Also, the notice of the entrepreneur’s viewpoint is a part of the disc golf course plan. At the same time, the famialiarize to the safety and responsibility issues when building a local exercise area from the entrepreneur’s viewpoint is an essential issue. The thesis is practical and consists of two sections: written report and the graphical disc golf course. The written report includes the theretical background of planning the disc golf course and the process description of the phases of the practical work. The graphical section includes a big course map and 18 track guides

Topics: frisbeegolf, liikuntapaikat, Rovaniemi, Ounasvaara, Valmennus, fi=Liikunta-ala|sv=Idrottsbranschen|en=Sports studies|, Liikunta ja vapaa-aika
Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/99876
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.