Article thumbnail
Location of Repository

Nauhaleikkurin työohjeet

By Timo Suominen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yksityiskohtaiset työohjeet uudelle nauhaleikkurille. Työohjeiden laadinta suoritettiin koneen testivaiheessa tiiviissä yhteistyössä konetta koekäyttävien työntekijöiden kanssa ja lopputuloksena syntyikin selkeä työohjeiden kokonaisuus, jota voidaan käyttää oppimateriaalina uusien työntekijöiden perehdytyksessä sekä myös muistinvirkistyksenä kokeneemmille koneenkäyttäjille. Työn lopuksi valmiit työohjeet siirrettiin kohdeyrityksen intranettiin. Opinnäytetyö on työohjeiden osalta luottamuksellinen. Työohjeet ovat liitetty opinnäytetyöhön liitteinä, eikä niitä toimiteta kokonaisuudessaan julkaistavan opinnäytetyön mukana. Yksi työohjeiden kokonaisuus on kuitenkin sisällytetty julkaistavaan versioon muokattuna versiona havainnollistamisen vuoksi.The purpose of this thesis was to create detailed work instructions for the new slitting line. The compilation of the work instructions were made during the trial and implementation stages of the machine with close cooperation of the employees test running the new slitting line and as a result, a clear and simple entirety of work instructions was established which could be used as a learning material for the introduction of new employees. These work instructions can also provide helpful guide for more experienced workers to remember certain works steps. In conclusion, the complete version of the work instructions were moved to the intranet of the target organization. The compiled work instructions were considered confidential. They were attached in the appendices and will not be released in the public version of the thesis as a whole. However, one entirety of the working instructions is included in the public version as a modified version

Topics: käyttöohjeet, nauhaleikkuri, työohjeet, fi=Konetekniikka|sv=Maskinteknik|en=Mechanical Engineering|, Kone- ja tuotantotekniikka
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/97600
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.