Article thumbnail
Location of Repository

Vesijätöt ja niiden arvo Oulun kaupungin alueella

By Olli-Pekka Mikkonen

Abstract

Opinnäytetyössä tutkitaan vesijättöjä kiinteistöteknisesti, selvitetään kuntaliitoksessa syntyneen uuden Oulun alueen vesijättöjen kauppa-arvoa tehdyissä kiinteistökaupoissa sekä vesijättöjen arvonmääritystä tietyillä alueilla tehdyissä lunastustoimituksissa. Käytettävä aineisto lunastuksiin liittyen on peräisin Maanmittauslaitoksen ja Oulun kaupungin arkistoista. Opinnäytetyön tarkoituksena on koota yhteen keskeisimmät tiedot vesijätön lunastuksista jo vanhan kuntajaon ajoilta, jotta niiden tutkiminen ja hyödyntäminen tulevaisuudessa on helpompaa. Opinnäytetyö on kaksijakoinen. Alkuosassa käsitellään vesijättöä, sen syntyä ja lunastamista koskevia toimenpiteitä. Tarkoituksena on selvittää, miksi vesijätön lunastuksia tehdään ja antaa perustietämys asiaa koskien pyrkimättä kuitenkaan menemään liian syvälliseksi. Toinen osa paneutuu Oulun kaupungin alueella tehtyihin vesijätön lunastuksiin. Lunastuksia tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja poimitaan joukosta tärkeimmät tekijät lopullisen arvon määrittämiseen. Tiedot on koottu Maanmittauslaitoksen asiakirjoista ja toimitukset ovat jakautuneet tasaisesti pitkin merenrantaa. Kaikki opinnäytetyöhön käytetyt vesijätön lunastukset on suoritettu Haukiputaan ja Oulunsalon kunnanosissa, sillä Oulun kaupungin alueelta ei löytynyt lunastustoimituksia. Johtopäätöksissä käsitellään saadut tulokset ja luodaan kokonaiskuva siitä, miten vesijätön arvo on määräytynyt nykyisen Oulun seudulla, mitkä syyt siihen ovat vaikuttaneet ja mitä tapoja alueella on käytetty.The purpose of this thesis was to study reliction area from the point of view of land management, to examine the market value of the reliction areas from the property transactions made in a newly reformed municipality of Oulu. In addition, the purpose was to investigate the valuation for the reliction areas based of expropriation proceedings in a specific area. The material used for the research is from the archive of the National Land Survey and the town of Oulu. The main objective of this thesis was to collect the main information of the coercive purchases of a reliction area from the time before the consolidation of the municipalities until today to ease the researching and exploiting of them in the future. The thesis is divided into two parts. The first part examines reliciton areas its formation and the actions of the coercive purchase of a reliction area. The purpose was to clarify why the coercive purchase of a reliction area is done and to give the basic knowledge of the subject. The second part focuses on the coercive purchase of reliction areas done in the area of Oulu. The coercive purchases were examined in detail to find the main reasons for the final valuations. Information was gathered from the cadastral documents of the National Land Survey of Finland and all of the legal cadastral surveys were gathered constantly from the coastline of the sea. All of the reliction areas used to make the val-uation were from the areas of Haukipudas and Oulunsalo. In conclusion all the results were gathered together and it was explained how the valuation has been determined

Topics: arvonmääritys, lunastaminen, vesijättö, fi=Maanmittaustekniikka|sv=Lantmäteriteknik|en=Surveying Technology|, Maanmittaustekniikka
Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/94030
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.