Article thumbnail

Z-WAVE LANGATON KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ

By Juuso Parikka

Abstract

Opinnäytetyössä tutustutaan langattomaan Z-Wave kodinohjausjärjestelmään ja sen käyttötarkoituksiin. Työssä perehdytään yleisesti järjestelmän tekniikkaan sekä yksityiskohtaisemmin muun muassa verkon rakenteeseen, järjestelmän komentoluokkiin ja solmupisteisiin. Opinnäytetyöhön kuuluu suunnitelma Z-Wave-verkon asentamiseksi toimeksiantajan tiloihin. Suunnitelmassa esitellään lähtötilanne ja asennettavat laitteet sekä niiden käyttötarkoitukset. Materiaalikustannukset pohjautuvat Smarthome-verkkokaupan hintoihin. Suunnitelmaan kuuluu pikaopas kodinohjausjärjestelmän asennukseen ja huomioon on otettu myös mahdolliset ongelmatilanteet. Opinnäytetyössä on lyhyt katsaus muihin kodinohjausjärjestelmiin ja pohdintaosiossa käsitellään muun muassa kodinohjausjärjestelmien tulevaisuutta. Opinnäytetyön teoria pohjautuu Z-wave kodinohjausjärjestelmän omaan oppaaseen. Toimeksiantajana toimivat vanhempani ja toteutussuunnitelman kohteena on heidän omakotitalonsa.This thesis introduces the wireless Z-Wave home control system and how to use it. The thesis focuses on systems technique, as well as more detailed on things like the network structure, the command categories and the system nodes. The thesis includes a plan to install Z-Wave network to the client’s property. The plan presents a baseline and the equipment to be installed, as well as how to use it. The material costs are based on the Smarthome online store prices. The plan includes a quick start guide to installation and also possible problem situations have also been noticed. The thesis has a brief overview of other home control systems and the conclusions section deals with, among other things, the future of home control systems. The theory of the thesis is based on the Z-Wave home control guide. The clients are my parents and their property is the setting for the implementation of the plan

Topics: Z-Wave, automaatio, kodinohjausjärjestelmä, fi=Sähkötekniikka|sv=Elektroteknik|en=Electrical Engineering|, Sähkötekniikan koulutusohjelma
Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/94015
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.