Article thumbnail

Puristustyökalujen kalibrointi

By Johan Haavisto

Abstract

Automaatio ja sähköjärjestelmissä käytetään yleisesti erilaisia puristettavia liittimiä. Puristukseen käytettävät työkalut kuluvat ajan mittaan, jolloin liitos ei enää ole pitävä ja saattaa aiheuttaa järjestelmässä vikatiloja ja oikosulkuja. Puristustyökaluja on tästä syystä hyvä kalibroida säännöllisesti mittaamalla liittimen pysyvyyttä johtimessa vetotestein. Tämä opinnäytetyö on tehty ABB Oy:n Drives yksikölle jonka tuotannon puristustyökalujen kalibrointiohjelmaa on parannettu. Työ keskittyy yksikön tuotannossa käytettävien työkalujen kalibrointiin ja käsittelee kyseisten työkalujen vaatimuksia ja kokeissa tehtyjä havaintoja. Työn tuloksena valmistunut kalibrointiohjelma kattaa laajan osan puristusliitokseen vaikuttavia osatekijöitä.Inom automation och elsystem används vanligen pressbara kontakter. För dessa kontakter används pressverktyg som slits med tiden och kan orsaka feltillstånd eller kortslutningar i systemet då kontakterna inte längre är pålitliga. På grund av detta är det bra att kalibrera pressverktygen med jämna mellanrum med hjälp av dragtest. Detta examensarbete är gjort för ABB Ab:s Drives enhet, vars kalibreringsprogram för produktionens pressverktyg förnyades. Arbetet fokuserar sig på verktygen som används inom enhetens produktion och behandlar observationer samt verktygens krav för kalibrering. Det slutliga kalibreringsprogrammet täcker majoriteten av de faktorer som inverkar på pressade kontakter.Crimped connections are commonly used in automation and electrical systems. Tools used for crimping wear out over time and can cause failures and short circuits in various applications. To prevent failed crimp connections from occurring it is good to calibrate the tools regularly with pull tests. This thesis has been done for ABB Ltd Drive’s Department, whose calibration program for crimp tools was renewed. The thesis focuses on the type of crimping tools used in the department’s production and covers the requirements of the tools and observations made during the project. The finished calibration program covers the majority of factors affecting crimped connections

Topics: puristustyökalu, liitin, kalibrointi, kunnossapito, vetotesti, fi=Automaatiotekniikka|sv=Automationsteknik|en=Automation Engineering|, Automationsteknik och IT
Publisher: Yrkeshögskolan Novia
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/93407
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.