Article thumbnail

Elplaneringsprogram : Användning av Cads Planner

By John Rantanen

Abstract

Detta examensarbete handlar om att komma igång med användningen av programmet Cads Planner. I arbetet tar jag upp de vanligaste och viktigaste standarderna du behöver vid planering av ett egnahemshus. Därtill kommer jag att steg för steg med hjälp av förklarande bilder gå igenom hur du lägger upp ett projekt och hur man skall komma igång med planeringen. Sedan tar jag upp hur man räknar ut det vanligaste uträkningar som man kommer att behöva när man planerar ett hus och vilka uträckningar man kommer att behöva använda som t.ex. uträkning av kortslutningsström. Jag tar dessutom upp problem som du kan stöta på längs med planeringen, sedan behandlar jag belysningssimuleringsprogrammet Dialux Evo och går igenom dess användning. Detta examensarbete är riktat till personer inom elbranschen. Arbetet kräver en del grundkunskaper inom el för att man skall kunna förstå hur man skall planera ett hus, och därför tar jag inte upp att hur och varför man skall planera.Tämä opinnäytetyö käsittelee miten aloittaa Cads Planner-ohjelman käyttö. Työssä otetaan esille tavallisimmat ja tärkeimmät standardit, joita tarvitset suunnitellessasi omakotitaloa. Selostavien kuvien avulla käydään askel askelelta läpi, miten suunnittelet projektin ja pääset aloittamaan suunnittelun. Työssä selvitetään myös, miten lasketaan tärkeimmät laskelmat joita käytetään omakotitalon suunnittelussa, lisäksi käsitellään myös ongelmia, joihin voi törmätä matkan varrella sekä valaisinsuunnitteluohjelmaa Dialux Evoa ja sen käyttöä. Tämä opinnäytetyö on suunnattu sähköalan ammattilaisille, koska työn ymmärtäminen edellyttää sähkösuunnittelun perusosaamista eikä työssä sen takia perustella miten tai miksi jokin suunnitellaan.This thesis deals with how to start using Cads Planner program. The most common and most important standards that are needed when planning a detached house are described. By means of pictures I will go through the planning step by step. Moreover, common problems that may be encountered along the way are dealt with. The lighting design program Dialux Evoa and its use are also described. The thesis work and its result can be used by people who have fundamental skills in electrical engineering

Topics: Cads Planner, Elplanering, fi=Automaatiotekniikka|sv=Automationsteknik|en=Automation Engineering|, Automationsteknik och IT
Publisher: Yrkeshögskolan Novia
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/90894
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.