Article thumbnail
Location of Repository

Suojellun puutalokiinteistön muuttaminen asuinkäyttöön. As.Oy Vuorihovi

By Vesa Kokkonen

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa, kuinka v.1901 valmistunut puutalokiinteistö remontoidaan vastaamaan tämän päivän asumisen tarpeita. Kohteena oleva rakennus on museoviraston suojelukohde, ja se on vuodesta 1983 toiminut toimistorakennuksena.. Työssä tarkasteltiin hieman rakennuksen historiaa ja myös sitä, kuinka hanke käynnistyi. Työssä selvitettiin myös, mitä erityisvaatimuksia tässä kohteessa oli suunnittelussa ja rakennustöissä, sekä tarkasteltiin tärkeimpiä työmenetelmiä ja haasteita, mitä hanke toi tullessaan. Rakennukseen rakennettiin 8 kpl asuntoja. Tarkastelun kohteena olivat alapohja, rakennuksen väli- ja ulkoseinät, yläpohja sekä talotekniikka. Alapohja säilyi pääosin entisellään, eikä sitä tarvinnut uusia kuin muutamilta osin. Rakennuksen runko säilyi kantavilta rakenteiltaan ja julkisivultaan lähestulkoon entisellään. Ullakolle ulottuvien huoneistojen kohdalla välipohjasta tehtiin asumisen hyötykuormat kantava rakenne. Alapohjan sekä rakennuksen rungon ja yläpohjan lämmöneristeet uusittiin pääosin saneerauksessa. Opinnäytetyömateriaali on kertynyt enimmäkseen kohteen seurannasta tehdyistä muistiinpanoista sekä dokumentoimalla kohdetta valokuvin. Työn lopputuloksena voidaan päätellä, että vanhojen ja suojeltujen puutalokiinteistöjen saneerauksessa kannattaa panostaa huolellisesti ennakkosuunnitteluun, jotta haluttuun lopputulokseen päästään ilman yllätyksiä. Aikataulussa kannattaa ottaa paremmin huomioon mahdolliset muutos- ja häiriötekijät. Rakennushistoriaselvityksellä sekä museoviraston korjauskorttien käytöllä olisi voinut olla merkitystä suunniteltaessa hankkeen toteutusta.The purpose of this thesis was to examine how an over hundred years old wooden building, would be repaired to respond the habitation of today. The building is listed by the national board of antiq-uities and it has been used as an office since 1983. Some history of the building was also dealt with. The thesis included also the special demands of this project concerning planning and buildning, and the most important workmethods and challenges were considered. Eight apartments were built in the buildning. The target of the examination was the basefloor, partition walls, and outer walls, the upper floor and building services. Most of the basefloor remained unaltered. The framework of the building remained unaltered including the supporting structure and the facade. The supporting structures of the upper floor were strenghthened in the upper apartments. The insulation of the basefloor, outer walls and upperfloor was mostly renewed. The material for the thesis was mostly gathered from the worknotes and photos. Most challenging things were the dustcontrol during the demolition phase and the airtightness of the working area. The final conclusion of the work was that the careful planning proved to be the most important thing, when renovating old wooden buildings that are listed by the authority. The time schceludes could include more space for the upcoming problems and changes. Knowledge of the history of the building and the use of the renovating cards of the national boards of antiquities would be helpful things in this kind of projects

Topics: puurakennukset, muutostyöt, rakennustyöt, saneeraus, rakennussuojelu, rakennussuojelu, saneeraus, fi=Rakennusmestarit|sv=Byggmästare|en=Construction Managers|, Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma
Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2015
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/88748
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.