Article thumbnail

Perehdytysopas kausityöntekijälle; Pori Jazz kotimajoitusvastaava

By Krista Kivistö

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehdytysoppaan luominen kausiluonteiseen kotimajoittajan työhön. Työn tilaajana oli Pori Jazz 66 ry. Ihmisten suuren vaihtuvuuden vuoksi työhön nähtiin parhaaksi tehdä kirjallinen opas, joka sisältää tärkeimmät työohjeistukset. Itse perehdytysopas koottiin yhteensä kuuden kuukauden työkokemusta hyödyntäen. Opinnäytetyön teoriaosuus koottiin henkilöstöhallinnon sekä perehdyttämisen kirjallisuuden avulla. Teoriaosuudessa tarkasteltiin myös aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Teoriassa pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, mistä perehdyttämisessä on kyse, miksi työntekijä tulisi perehdyttää hyvin sekä mitkä ovat perehdyttämisestä saatavat hyödyt. Perehdytysopas tehtiin sähköiseen muotoon päivittämisen helpottamiseksi. Itse opas määrättiin salaiseksi ja täten se rajautui opinnäytetyön ulkopuolelle. Opinnäytetyöraporttiin sisällytettiin perehdytysoppaan sisällysluettelo sekä kerrottiin oppaan syntyyn johtanutta prosessia. Oppaasta annettiin Pori Jazzien toimistopäällikön johdosta palaute, joka todensi oppaan tekemisen olleen ajankohtainen sekä tarpeellinen. Toiminnallisen opinnäytetyön produktina tehdyn perehdytysoppaan todellinen käyttökelpoisuus selviää vasta seuraavan festivaalin aikana, kun perehdytysopas otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön.The purpose of this thesis was to create an orientation guide for home accommodation unit in Pori Jazz festival. The work is seasonal so there is a possibility that every year the worker changes. It came clear that all the work instructions was necessary to be written in paper so next year a new employee could have all the needed information. The orientation guide was made with knowledge of six months work experience. The theoretical part of the thesis was putted together from literature of personnel management and work orientation. In the theoretical part also includes legislation of the subject. The theoretical part was aiming to illustrate thoroughly why work orientation is so important, what it is about and why it should be given to new employee for. The work orientation guide was made in an electronic form so it can easily be updated. The guide itself was classified so it won’t be in the thesis. The table of contents of the guide was published in the thesis. The functional part of the thesis reports how the guide was done. The guide was given feedback by the office manager of Pori Jazz festival. The feedback verify that the guide was topical and useful. Although the real feasibility of the guide can be confirmed next summer when the guide is taken to use for the first time

Topics: henkilöstökoulutus, kausityö, kotimajoitus, perehdyttäminen, fi=Matkailu|sv=Turism|en=Tourism|, Matkailu
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/86362
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.