Article thumbnail

Lyhytelokuva Toinen: ohjaajan työprosessi

By Sakari Partanen

Abstract

Taiteellisen opinnäytetyöni tavoitteena on tarkastella tapaani ohjata elokuvaa ja näiden havaintojen avulla kehittyä elokuvaohjaajana. Käsittelen opinnäytetyössäni lyhytelokuvan ohjaamista Toinen–lyhytelokuvan työprosessin havainnoimalla ja analysoimalla. Ohjausprosessini avulla pohdin suhdettani elokuvaan taidemuotona ja laadin oppimastani henkilökohtaiset ohjeet ohjaajana työskentelyyn. Menetelmäni prosessissa on oppiminen käytännön tekemisen kautta eli ohjaamalla lyhytelokuvan Toinen. Opinnäytetyöni raportissa tarkastelen omaa työskentelyäni ohjaajana erityisesti havaintojeni, valmiin lyhytelokuvan ja työryhmäläisten haastattelujen avulla. Pohdin omaa ohjaajuuttani etsien vastauksia ohjaajan työnkuvan ymmärtämiseen ja keinoihin kehittyä ohjaajana. Lyhytelokuvan lisäksi lopputuloksina syntyivät työprosessin kuvaus ja tämän pohjalta laadittu ohjaajan ohjelista. Ohjeet on laadittu omaan käyttööni, mutta niistä voi olla apua myös muille aloitteleville ohjaajille.The goal of my artistic thesis is to view my own way of directing a movie and with these observations develop as a director. In this thesis the directing of my own short film “ The Other” (Toinen) is explored through observing and analyzing the process as a whole. In this process I will consider my relationship to movies as an art form and will apply what I learned to personal guidelines of working as a director. The method is learning by doing, in this case directing the short movie “The Other”. In my thesis I will view my own working as a director particularly through my observations, the completed short film and the interviews with the co-workers in the process. I reflect my own position as a director by looking for answers to understanding the director’s job description and exploring ways of developing as a director. As a result a portrayal of a working process arose, which may be used as a guideline for a director. The guideline is compiled firstly for myself but may also be helpful for other budding movie directors

Topics: Elokuvaohjaus, lyhytelokuva, elokuvailmaisu, Käsikirjoittaminen, fi=Media-ala|sv=Mediebranschen|en=Media|, Viestinnän koulutusohjelma
Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/86100
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.