Article thumbnail
Location of Repository

Lapsi osaksi ruokakasvatusta perhepäivähoidossa

By Anni Nurminen

Abstract

Opinnäytetyö käsitteli lasten ruokakasvatusta perhepäivähoidossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli opettaa lapsille myönteistä ja ennakkoluulotonta asennetta ruokaa kohtaan. Ravitsemuksellisena tavoitteena oli lisätä lasten kasvisten, vihannesten ja marjojen käyttöä. Lisäksi haluttiin innostaa perhepäivähoitajia lasten ruokakasvatuksen toteutuksessa. Opinnäytetyössä perehdyttiin perhepäivähoidon nykytilaan ja lapsuuden ruokailutottumusten vaikutuksiin. Ruokakasvatusta tarkasteltiin sekä lapsen että perhepäivähoitajan näkökulmasta. Työn toiminnallisena osuutena koottiin reseptivihko, jonka ohjenuorana toimi ruoan aistinvaraiseen tutkimiseen kannustava Sapere-menetelmä. Reseptivihko suunnattiin perhepäivähoidon 3 - 10 -vuotiaille lapsille. Reseptivihko sisälsi 30 reseptiä, joista laadittiin kahden viikon valmiit ruokalistat lisäkkeineen. Lisäksi reseptivihkossa oli pieni hygieniaopas ja arpasalaatti-leikki. Reseptivihko lähetettiin kuudelle perhepäivähoitajalle, ja he saivat hyödyntää sitä haluamallaan tavalla lasten kanssa. Perhepäivähoitajista neljä palautti avoimen palautelomakkeen. Opinnäytetyössä kuvattiin reseptivihkon suunnittelu, toteutus ja palaute. Opinnäytetyössä käsiteltiin myös aistien merkitystä ruokailussa. Reseptivihkon palaute oli erittäin myönteistä ja kertoi ruokakasvatuksella olevan tilausta varhaiskasvatuksessa. Ruokakasvatus tasoittaa myös lasten sosioekonomisia eroja. Opinnäytetyöstä on hyötyä kaikille niille, jotka ovat mukana lasten varhaiskasvatuksessa. Reseptivihkosta saatua palautetta voidaan hyödyntää lasten ruokakasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa myöhemminkin.The thesis was about children's food education in family day care. The purpose of the study was to teach children positive and open-minded attitude towards food. The nutritional purpose of the study was to increase vegetables, berries and fruit in children's diet. Another aim was to encourage child minders in the execution of food education. The thesis acquainted with the present state of family day care and the effects of childhood eating habits. Food education was handled from the children's and child minders' perspectives. The practical part of the thesis was to collate a recipe booklet that was based on the Sapere food education method that takes all senses into account. The recipe booklet was directed to children of family day care aged 3 to 10. The recipe booklet included 30 recipes which were drafted into a menu for two weeks with side dishes. In addition, the booklet contained a little hygiene guide and a salad game. The recipe booklet was sent to six child minders and they could test it with kids. Four child minders returned an open feedback form. In the thesis the making process of the recipe booklet with its creation, execution and feedback was described. The significance of senses in eating was also examined. The feedback was very positive and showed that help in the implementation of food education in early childhood education is needed. Food education also equalizes children's socio-economic differences. The thesis is useful for all who are involved in children's food education. Feedback can be utilized when planning and realizing children's food education

Topics: Ruokakasvatus, perhepäivähoito, Sapere-menetelmä, fi=Majoitus- ja ravitsemisala|sv=Inkvarterings- och kosthållsbranschen|en=Hotel and Restaurant|, Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/85898
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.