Article thumbnail

Palvelukonseptin kehittäminen, Original Sokos Hotel Kimmel

By Kati Hassinen and Anna-Kaisa Klemm

Abstract

Opinnäytetyössä kehitettiin uusi palvelukonsepti, jossa ydinpalvelun tukena tarjotaan erilaisia lisäpalveluja. Työ toteutettiin toimeksiantona Pohjois-Karjalan Osuuskaupan Joensuussa sijaitsevalle Original Sokos Hotel Kimmelille. Palvelukonseptilla monipuolistetaan hotellin palvelutarjontaa ja luodaan tiloihin kannattavampaa toimintaa yökerhokonseptin tilalle. Lisäksi uusilla palveluilla houkutellaan lisää asiakkaita Kimmeliin. Palvelukonseptin suunnittelu alkoi ydinajatuksen hahmottamisella. Ydinajatuksen pohjana käytettiin sekä omia ideoita että opiskelijakollegoille järjestetyn ideointipäivän tuloksia. Kun ydinajatus oli päätetty, alkoi konseptin sisällön suunnittelu. Sisällön suunnittelussa käytettiin apuna tutustumista ohjelmapalveluyrityksiin, jotka tarjoavat elämyksellisiä palveluja. Palvelukonsepti suunniteltiin siten, että sen sisältämät palvelut sopisivat laajalle kohderyhmälle ja että niitä voitaisiin yhdistää talon muihin palveluihin. Lopulliseksi palvelukonseptiksi muotoutui monitoimitila, jossa järjestetään tapahtumia ja yksittäisiä aktiviteetteja ja jota vuokrataan yhteistyökumppaneille. Uuden konseptin avulla Kimmelin asiakkaiden on mahdollista saada enemmän palveluja yhdestä paikasta. Näin ollen asiakkaille voidaan tarjota monipuolisempia palvelupaketteja esimerkiksi kokousten yhteydessä, mikä parantaa Kimmelin mahdollisuuksia kokoushotellina. Palvelukonseptia voidaan tarvittaessa muokata sopimaan paremmin toimeksiantajan tarpeisiin, ja konseptin sisältöä voidaan laajentaa esimerkiksi uusilla aktiviteeteilla tai tapahtumilla.The aim of the thesis was to create a new service concept in which different facility services are offered to support the core product. The project was commissioned by S-Group Pohjois-Karjalan Osuuskauppa and its hotel Original Sokos Hotel Kimmel which is located in Joensuu. The purpose of the service concept is to diversify the supply of services of the hotel, and to create a more profitable business instead of the night club concept. Furthermore, new services are designed to attract more customers. The design of the service concept started with the planning of the core idea. The core idea was based on our own ideas and the results of the Ideation Day which was organized for our fellow students. After deciding the core idea the next step was to design a content for the concept. The content was created by investigating companies that provide experience-based activities. The service concept was developed to be suitable for a wide target group and to be combined with other services offered by the hotel. The final service concept is a multifunctional environment located in the hotel. It offers activities and events and can also be rented by co-operation partners. With the help of this new concept, the customers of the Hotel Kimmel are able to get more services from one place. Consequently, the Hotel Kimmel improves its potential as a conference hotel by offering a wide range of services and service packages that can be combined and tailored to conferences. Original Sokos Hotel Kimmel can develop the service concept to suit its needs, if required, and it is possible to expand the concept, for instance, with new activities and events

Topics: Konseptisuunnittelu, konseptit, matkailupalvelut, tuotteistus, Matkailupalvelujen tuotteistaminen, fi=Matkailu|sv=Turism|en=Tourism|, Matkailun koulutusohjelma
Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/84476
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.