Article thumbnail

Suunnistajan akillesjännevammat : aiheuttajat ja ennaltaehkäisy

By Anu Uhotoinen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa suunnistusharjoittelun ja akillesjännevammojen yhteydestä. Tavoitteena oli luoda suositus suunnistajien akillesjännevammojen ennaltaehkäisemiseksi. Aineistoa kerättiin kirjallisuusselvityksen lisäksi kyselyllä, jolla kartoitettiin mielipiteitä akillesjännevammojen aiheuttajista. Kyselyn vastaukset analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin logiikkaa soveltaen. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Suunnistusliiton kanssa. Akillesjännevammojen ennaltaehkäisystä löytyi hyvin niukasti tutkittua tietoa. Opinnäytetyössä hyödynnettiin erityisesti juoksijoiden akillesjännevammoja koskevia tutkimuksia. Kirjallisuudesta nousi esiin seitsemän akillesjännevammoja aiheuttavaa tekijää, jotka valittiin kyselyn teemoiksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 34 suunnistajaa, joilla oli omakohtaista kokemusta akillesjännevammoista. Vastaajat arvioivat valittujen tekijöiden merkittävyyden seuraavaan järjestykseen: puutteellinen lihashuolto, kasvaneet harjoitusmäärät, kengät, juoksualusta, harjoittelun yksipuolisuus, harjoittelun intensiteetti ja pohjelihasten heikko lihasvoima vähiten merkittävänä tekijänä. Suunnistajat kokivat pääsääntöisesti akillesjännevammojen aiheutuneen monen eri tekijän seurauksena. Kirjallisuusselvityksen ja kyselyn tulosten perusteella luotiin suositus suunnistajien akillesjännevammojen ennaltaehkäisemiseksi. Suosituksessa otettiin huomioon kaikki kirjallisuudesta valitut tekijät, ja niitä painotettiin kyselyn vastausten perusteella. Opinnäytetyön tuloksia voivat ensisijaisesti hyödyntää suunnistajat omassa harjoittelussaan ja valmentajat suunnitellessaan harjoitusohjelmia. Akillesjännevammojen ennaltaehkäisyä olisi kuitenkin syytä tutkia vielä perusteellisemmin. Tätä opinnäytetyötä on mahdollista käyttää lähtökohtana tulevalle selvitykselle.The purpose of this thesis was to provide information about the connection between orienteering training and Achilles tendon injuries. The aim was to produce a recommendation to prevent orienteers’ Achilles tendon injuries. Data were collected from literature and with a structured questionnaire about the causes of Achilles tendon injuries. The data were analyzed using data-oriented content analysis. The work was carried out in co-operation with the Finnish Orienteering Federation. Only a few studies were found about prevention of Achilles tendon injuries. The literature was mostly based on studies about injuries related to running, highlighting seven different factors causing Achilles tendon injuries. The questionnaire was formulated based on these factors, and it was answered by 34 orienteers with experience of Achilles tendon injuries. The respondents estimated the importance of the factors in the following order: lack of muscle maintenance, increased training amount, shoes, running surface, monotonic training, intensity of training, and weakness of the calf muscle as the least important factor. Most of the orienteers experienced their Achilles tendon injuries as a result of more than one causes in question. The recommendation to prevent orienteers’ Achilles tendon injuries was based on both the literature and the questionnaire. All the factors chosen from the literature were taken into account, and they were emphasized according to the answers of the questionnaire. The results of the thesis can be exploited primarily by orienteers in their own training and by coaches when planning training programs. However, there is still a need for further investigation on prevention of Achilles tendon injuries. This thesis can be used as a basis for the future research

Topics: akillesjänne, suunnistus, vamma, ennaltaehkäisy, fi=Jalkaterapia|sv=Fotterapi|en=Podiatry|, Jalkaterapia
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/84086
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.