Article thumbnail
Location of Repository

Opetuspelin suunnittelu : Case: Laki julkisista hankinnoista

By Emmi Takkinen

Abstract

Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella hankintalakiin (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) pohjautuva opetuspeli. Tarkoituksena oli, että opetuspelin avulla voitaisiin opiskella hankintalaki ja sen soveltamisessa esiintyvät haasteet käytännönläheisellä tavalla. Opinnäytetyössä käsitellään ensin hankintalain tarkoitusta ja yleisiä periaatteita sekä käydään läpi hankintaprosessin eri osa-alueet, joihin lopullinen tuotos pohjautuu. Lisäksi käsitellään opetuspelien suunnittelun kannalta olennaisia asioita, pelien määritelmää, peligenrejä, opetuspeleissä hyödynnettyjä oppimisteorioita sekä kuinka oppimista voidaan edistää pelien avulla. Suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin sekä hankintaprosessi että opetuspeleiltä vaaditut ominaisuudet. Suunnitteluprosessin aikana pelistä syntyi kolme vaihtoehtoista konsepti, joista jokainen vastasi eri tavoin haluttua lopputulosta. Näistä suunnitelmista yksi valittiin jatkokehitykseen ja lopullisena tuotoksena syntyi tarkempi pelisuunnitelma ja pelin game design document.The subject of this bachelor thesis was to design an educational game based on the act of the public pro-curements (Public Procurement Act (348/2007). The idea of this project was that with the game the act and its application could be studied in a practical way. Thesis begins with overlook of the act and the description of the procurement process in which the final plan is based on. Next chapters examine things to focus while designing an educational game, definition of the games, different game genres, teaching methods behind these games and ways to use games to aid learning. The procurement process and the features of educational games have been compiled in the design process. There were 3 different concepts made for the game during this process and each one of them corresponded to the wanted final plan in different ways. Final plan is presented in the last chapter

Topics: laki julkisista hankinnoista, oppimispelit, pelisuunnittelu, fi=Muotoilu|sv=Formgivning|en=Design|, Muotoilun koulutusohjelma
Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/84340
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.