Article thumbnail
Location of Repository

Pelikehitys ja Indie

By Juuli Pätilä and Nina Vitikainen

Abstract

Tämän opinnäyteyön toimeksiantaja oli Kinahmi Games, joka on Jyväskylässä toimiva pieni Indie- pelikehitysyritys. Opinnäytetyön tekijät ovat suorittaneet opintoihinsa kuuluvan harjoittelun tässä yrityksessä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä pelikehitys ja Indie-pelikehitys ovat, ja muodostaa siitä johtopäätöksiä Kinahmi Games -yritykselle pyrkien ehdottamaan toimintatapoja ja vaihtoehtoja yrityksen toimintaan. Opinnäytetyössä perehdyttiin siihen, mitä pelikehitys on ja mitä osia siihen kuuluu aina suunnittelusta julkaisuun. Tavoitteena oli saada yrityksiä haastatteluun, jotta tutkimusosuuteen olisi saatu tietoa ja yritysten mielipiteitä hyvistä prosesseista ja käytänteistä. Yritysten haluttomuus vastata haastatteluihin johti kuitenkin siihen, että opinnäytetyön tärkeä osuus jäi vajavaiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineistona ja materiaalina käytettiin alan kirjallisuutta sekä Indie-peleistä kertovia artikkeleita, joista suurin osa oli Internet-julkaisuja. Materiaalia pelikehitysprosesseista pyrittiin keräämään laajasti mutta kuitenkin niin, että opinnäytetyö pysyy kasassa. Haastattelujen puuttumisen vuoksi johtopäätöksiä jouduttiin vetämään pitkälti alan ammattilaisten kirjoittamien artikkeleiden pohjalta. Johtopäätöksiä vedetään mm. siitä mikä Indie-pelikehityksen tilanne on ja miten kehittäjän kannattaa toimia. Näitä johtopäätöksiä peilattiin Kinahmi Games –yrityksen toimintaan ja tulokseksi saatiin mahdollisia toimintatapoja joilla yritys voi kehittää toimintaansa.This bachelor’s thesis was commissioned by Kinahmi Games which is a small Indie game development company residing in Jyväskylä, Finland. The authors of this thesis did their internship for Kinahmi Games. The purpose of this thesis was to find out what game development in general and Indie game development in particular is in order to be able to suggest new possibilities and useful practices that could be used in the Kinahmi Games company. The thesis focuses on what parts game development includes from planning a game to publishing a game. The goal was to interview various companies for the research part in order to understand them and learn practices and methods they use in their game development processes. Unfortunately, the reluctance of numerous companies prevented the interviews from being completed. The thesis was carried out as a qualitative study. The material was gathered from numerous books and articles, mainly Internet publications. The material gathered deals with various parts of game development. Yet, the thesis tried to stick to the point. Because the interviews could not be done, the thesis speculates and draws conclusions for Kinahmi Games based on the articles and research data. The conclusions mainly focused on the current situation of the indie games and what methods and processes Kinahmi Games could use to improve itself

Topics: Indie, peli, kehitys, markkinointi, julkaisu, yritys, fi=Tietojenkäsittely|sv=Informationsbehandling|en=Business Information Technology|, Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/81727
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.