Article thumbnail
Location of Repository

Pohjatöiden suunnittelu Mäntymäki–Vallila-viemäritunnelihankkeessa

By Aapo Lahtinen

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Mäntymäki–Vallila-viemäritunnelihankkeen pohjatöiden aikataulutus ja resurssit. Selvitys pohjautuu aikaisemmin tapahtuneisiin ja suunniteltuihin työvaiheisiin. Urakoitsijana hankkeessa toimii Skanska Infra Oy:n kalliorakennusyksikkö. Suunnitellut työt on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 alussa. Työn aikana tutustuttiin erilaisiin aikatauluvaihtoehtoihin ja rakenteiden määräyksiin, jotka vaikuttavat oleellisesti työn lopputulokseen. Työn aikana selvitettiin, kuinka rakennustyöt vaikuttavat pohjatöiden aikatauluun sekä pohjatöiden kapasiteetit, määräykset ja kaikki tarpeelliset suunnitelmat. Rakennustöitä edeltävät louhintatyövaiheet on aikataulutettu aikaisemmin, ja niiden vaikutus viemäritunnelin pohjan rakennustöihin on huomioitu työn yhteydessä. Hankkeen aikataulut on laadittu Planet+ 6.2 -ohjelmistolla. Työn tuloksena syntyneitä suunnitelmia ja aikatauluja on tarkoitus hyödyntää vuonna 2015 alkavissa rakennustöissä. Selkeät suunnitelmat pienentävät kus-tannuksia ja selkeyttävät kokonaiskuvaa.The aim of this thesis was to plan the schedule and resources of Helsinki Region Environmental Services Mäntymäki–Vallila sewer tunnel project's base work. The report is based on previously planned and implemented work stages. The Skanska Infra Ltd Rock Building unit is operating as a contractor of the project. The construction work is meant to be started at the beginning of the year 2015. A variety of scheduling options and also structure specifications, which substantially affect the outcome of the work, were explored during the study. The construction work affecting the base work schedule, the ground work capacities, regulations, and all the necessary plans were researched during the study. The work prior to the extraction stages scheduled in the past, and their impact on the bottom of the sewer tunnel construction work is taken into account in this study. The project schedule was compiled using Planet + 6.2 software. The resulting plans and schedules are meant to benefit the construction work commencing in the year 2015. Explicit plans will reduce expenses and clarify the overall picture

Topics: Aikataulu, rakennustyöt, suunnitelma, Infrarakentaminen, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikka
Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/81546
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.