Article thumbnail
Location of Repository

PIENTALON RAKENNUSSUUNNITTELU : Kuopion Rautaniemeen

By Juhani Lehtomäki

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Kuopion Saaristokaupungissa sijaitsevalle n. 1 100 m2 vuokratontille pientalo ja luvan hakemiseen tarvittavat rakennuslupapiirustukset sekä muut asiakirjat. Keskeisiä tavoitteita oli suunnitella yksilöllinen, valoisa ja tilava asuinrakennus, joka olisi kustannuksiltaan kohtuullinen. Yrityksenä oli luoda myös suhteellisen tiheään rakennetulle asemakaava-alueelle mahdollisimman rauhallinen ja yksityinen pihapiiri. Energia-taloudellisuus tuli saada mahdollisimman hyväksi, sen kuitenkaan rajoittamatta liikaa muita tavoitteita. Alkuvaiheessa saatujen lähtötietojen pohjalta aloitettiin luonnossuunnittelu. Aluksi luotiin Autodeskin Revit-ohjelmalla erilaisia massoitteluja asuinrakennuksesta sekä sijoittamalla se ja muut rakennukset tontille. Massoittelulla saatiin myös rakennuksille alustava muoto. Rakennusten massoittelun jälkeen pystyttiin luomaan asema- ja pohjapiirrosluonnoksia. Luonnosten pohjalta tehtiin rakennuslupakuvat sekä muut luvassa tarvittavat asiakirjat. Työn tuloksena saatiin suunniteltua tilaajalle mieluinen pientalo pihoineen ja piharakennuksineen. Rakennuksille haettiin ja myös saatiin tehdyillä lupa-asiakirjoilla rakennuslupa.The purpose of this thesis was to plan a detached house to a plot in the Saaristokaupunki district of Kuopio. Drawing blueprints and writing other documents were also required to get a building permit. Fundamental goals were to plan a personal, luminous and spacious building that would also be affordable. The aim was to create a peaceful and private courtyard in a densely built area. The building needed to be energy efficient without compromising the other goals too much. Sketching started based on preliminary data and with the help of the design program Autodesk Revit, variable masses of the main building and other buildings were created. Masses helped to put together the initial shapes and layouts of the buildings. Blueprints and other documents were finalized based on sketches. As an outcome of this thesis a detached house with its courtyard were planned according to the wishes of the sub-scribers. The building permit was applied with these plans and it was also granted

Topics: pientalot, rakennusluvat, rakennussuunnittelu, Rakennussuunnittelu, pientalo, rakennuslupa, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikan koulutusohjelma
Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/74170
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.