Article thumbnail

”VÄRIÄ ELÄMÄÄN JA EVÄITÄ ARKEEN” : Sosiokulttuurinen voimavarakoulutus Jokilaaksojen tiimi ry:n asiakkaille

By Mervi Mottisenkangas

Abstract

Opinnäytetyöni on toiminnallinen eli toteutin voimavarakoulutuksen mielenterveyden Keskusliiton piirijärjestön Jokilaaksojen Tiimi ry:n asiakkaille. Ohjelma perustui teoriaan ja myös sen toteutusta arvioitiin teoriatiedon pohjalta. Koulutus pohjautui sosiokulttuuriseen innostamiseen ja toiminnallisuuteen. Koulutus toteutettiin osana Jokilaaksojen Tiimi ry:n syysleiriä. Aiheeksi valittiin Väriä elämään ja eväitä arkeen, joka sopi hyvin kuluvan vuoden mielenterveysviikon aiheeseen Hyvä elämä. Sekä asiakkaat, yhteistyökumppanin edustajat että opinnäytetyön tekijä olivat erittäin tyytyväisiä päivään ja ryhmä lähti erittäin hyvin mukaan kaikkeen toimintaan. Erisyistä kiitosta asiakkaan antoivat palautteessaan siitä, että heitä kohdeltiin kunnioittavasti, aikuisina, ja ajattelevina ihmisinä, eikä vähätellen tai aliarvioiden. Koulutuksen tavoite toteutui myös siltä osin, että ainakin osa ryhmäläisistä aikoi hyödyntää koulutuksen ohjelmaa ja ideoita myös omissa paikallisissa yhdistyksissään. Loppupäätelmässä todetaan, että samantyyppistä koulutusta, tarvittaessa pienillä muutoksilla voi tarjota myös muille asiakasryhmille, esimerkiksi työpaikkojen virkistyspäiviin.This thesis was carried out as a sociocultural training for customers of Joki-laaksojen tiimi ry. They are people who live in the area of operations of Jokilaaksojen tiimi ry in the Central and Northern Ostrobothnia and use mental health care services. The training was arranged as a part of the autumn camp of Jokilaaksojen tiimi ry. The purpose of the training was to promote rehabilitation and activities in the life of the people who are recovering from mental health problems. With this training they could find their own resources and use those. They get also peer support from the group. After the training they can continue to use these activities in their own groups and associations. They will believe in themselves and in the possibility to have a good life. They will feel better. They can also exploit the education. All activities were planned based on theoretical knowledge. The customers were encouraged to work together and to find their strengths and resources. The pur-pose of the training was to give them some kinds of provisions and ideas for their everyday life

Topics: sosiokulttuurinen innostaminen, sosiaalipedagokiikka, toiminnallisuus, mielenterveys, mielenterveyskuntoutujat, voimavarat, voimaantuminen, sosiaalinen vahvistaminen, empowerment, ryhmäohjaus, mielenterveyskuntoutuja, sosiokulttuurinen innostaminen, voimavarat, voimaantu-minen, voimaantumisen tukeminen, toiminnallisuus ryhmän ohjauksessa, Palveluohjaus, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/70620
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.