Article thumbnail

Infrapunapussin käyttö urheilijan palautumisen apuna

By Heidi Marttinen

Abstract

Erilaiset palautumismenetelmät ovat nousseet urheilijan arkeen palautumisen nopeu-tumiseksi. Infrapunapussi on yksi uusimmista keinoista palautumisen tehostajana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli seurata infrapunapussin vaikutuksia urheilijan har-joitustilaan tapaustutkimuksen luonteisesti. Tavoitteena oli myös antaa palautetta ja arvioida infrapunapussia tuotteena. Kohdeurheilija oli 22-vuotias monipuolisesti kestävyyslajeissa kilpaileva miesurheilija, joka on harrastanut kestävyysurheilua koko ikänsä. Kohdeurheilija toisti samanlaisen harjoitusohjelman kahdella koejaksolla, joista toisella hän käytti infrapunapussia. Tut-kimus toteutettiin kahtena viiden päivän jaksona, jolloin harjoitustilaa seurattiin fysio-logisten ja subjektiivisten muuttujien avulla. Palautumista seurattiin ortostaattisella syk-keellä sekä vakiolenkin ajalla ja sykkeellä. Seuranta tapahtui kuormituslomakkeen avulla, johon urheilija arvioi stressitasoja, unenlaatua, lihashuoltoa, rentoutumisen - ja neste-tasapainontilaa. Urheilija täytti lisäksi harjoituspäiväkirjaa, johon hän kirjasi harjoitukset sekä poikkeavat fiilikset ja lihasten rasittuneisuudet. Tutkimustuloksista oli nähtävissä, että infrapunapussilla oli positiivista vaikutusta etenkin henkiseen palautumiseen ja rentoutumiseen sekä stressitasojen laskuun. Kohdeurheilijan sykkeet eivät muuttuneet merkittävästi koejaksojen välillä. Infrapunapussi ei korvaa mitään palautumista tukevaa toimintaa kuten ravintoa, lepoa tai lihashuoltoa, mutta se voidaan ottaa osaksi palautumisprosessia. Silloin infra-punapussista voi olla pientä hyötyä.Different types of recovery methods are used to boost athletes’ recovery process. The infra-red bag is one of the newest recovery boosters. In this thesis the main goal was to follow how an infra-red bag effects an athlete’s recovery for training. The second goal was to get feedback and to estimate the infra-red bag as a product. The target athlete was a 22 year old endurance sports male athlete. He has been doing sports since he was a child. The athlete repeated the same training programme in two different test periods. The infra-red bag was used in the first test period. The periods were both five days long and the athlete’s condition was followed with physiologic and subjective variables. The recovery level was followed with orthostatic heart rate and by analysing heart rate and the running time during a two-kilometre route daily. The results from every training were marked in a training book. A form that contained information of for example stress and relaxation evaluation by the test athlete was helped to get more information from recovery. In the results it can be seen that the infra-red bag had a positive effect on mental re-covery, relaxation and it decreased stress levels. The athlete’s heart rates did not change between the two test periods. The infra-red bag does not replace any recovery supporting action like diet, rest, muscle maintenance but it can be used as part of the recovery process. The usage of the infra-red bag may give a small benefit

Topics: ortostaattinen syke, palautuminen, infrapunapussi, kestävyysurheilu, fi=Liikunta-ala|sv=Idrottsbranschen|en=Sports studies|, Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/68694
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.