Article thumbnail
Location of Repository

Muistisairaat ja suun terveys : suuhygienisteille laadittu toimintamalli muistisairaiden kohtaamiseen

By Sallamaari Jauhiainen

Abstract

Muistisairaat ja suun terveys on opinnäytetyö suuhygienisteille tehtävistä toimintamalleista muistisairaan kohtaamiseen. Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli luoda yleisimpiä muistisairauksia eli alzheimerin tautia, lewyn kappale – tautia, otsa – ohimolohkorappeumaa, aivoverenkiertosairauksia ja parkinsonin tautia kuvaavat toimintamallit suuhygienistin työhön. Opinnäytetyön tavoitteena oli muistisairaan suun terveyden edistäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimintamalleja suuhygienisteille muistisairaan kohtaamiseen. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Tuotoksena syntyi viisi toimintamallia. Nämä muodostuivat viitekehyksen pohjalta. Toimintamallit rakennettiin kahden aiemman opinnäytetyön ”Suomessa ja Kanadassa laitoshoitoon tehtyjen suun hoidon toimintamallien tarkastelu: systemaattinen kirjallisuuskatsaus” ja ”Toimintaohje suuhygienistiopiskelijoille muistisairaan vuorovaikutukseen suun terveydenhoitotyössä” toimintamallien pohjalta, produktia edelleen kehittäen. Opinnäytetyön aineisto kerättiin eri tietokannoista tiedonhakuina. Opinnäytetyö on toteutettu yleisesti tutkimuksissa noudatettavien eettisyyden ja luotettavuuden periaatteita kunnioittaen. Opinnäytetyön sisällön avulla suuhygienistit voivat laajentaa osaamistaan muistisairaan kohtaamisessa. Opinnäytetyö toimii pohjana toimintamallien eteenpäin kehittämiselle.The thesis is called “People with memory diseases and oral health”. With this thesis and its operational model dental hygienists can improve their work with people who are suffering memory diseases. The first step for this thesis was to create the operational model about the common memory diseases (alzheimer`s disease, lewy body dementia, frontemporal dementia, cerebcovascular accidents, parkinson`s disease). This thesis was implemented as a functional thesis. As a result, five different operational models was created. The data was collected from different databases for information retrieval. The operational models are based from two earlier thesis wich are ”Oral healthcare models made for long-term care in Finland and in Canada – Systematic literature review” and ”Instruction for dental hygienist students with dementia patients interaction between oral health care work.” The thesis has been carried out in general examinations to ethics and integrity principles. The content of the thesis will benefit dental hygienists to increase their know-how when working with people who are suffering memory diseases. With this thesis operational models can be developed in the future

Topics: muistisairaat, suun terveys, terveyden edistäminen, toimintamallit, suun terveyden edistäminen, muistisairas, toimintamalli, fi=Suuhygienia|sv=Tandhygieni|en=Dental Hygiene|, Suun terveydenhuollon koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/64728
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.