Article thumbnail

Fyyrapaja - ohjaavan koulutuksen kehittäminen : Jälkiohjaus ja työssäoppiminen

By Anne Uzunkodalak

Abstract

Kehittämishankkeen aiheena oli Fyyrapaja - ohjaavan koulutuksen kehittäminen. Miten koulutusta voitaisiin kehittää niin, että tulokset olisivat parempia kuin ennen? Tavoitteena oli selvittää voidaanko jälkiohjausviikolla vaikuttaa työllistymiseen. Tarkoitus oli myös selvittää jälkiohjauksen ja jälkiohjausviikon sekä työssäoppimisjakson merkitystä opiskelijalle, työllistymisprosessissa. Selvitys tehtiin tutustumalla työ- ja elinkeinoministeriön raportteihin, ohjaavaan koulutukseen ja ohjaukseen liittyvään kirjallisuuteen ja aiheesta tehtyihin useisiin tutkimuksiin. Selvitys perustuu myös kirjoittajan omiin kokemuksiin ohjaavasta koulutuksesta työ- ja elinkeinotoimiston koulutusten vastuuhenkilönä. Aineisto saatiin työ- ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteristä (URA). Rekisteristä poimittiin perustiedot Fyyrapaja -koulutuksista ja opiskelijoista. Lisäksi poimittiin tiedot opiskelijoiden työllisyystilanteesta koulutuksen päätyttyä sekä kolme ja kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen. Aineistoa kerättiin myös kuuden Fyyrapajaan osallistuneet opiskelijan teemahaastatteluilla. Jälkiohjaus on opiskelijoiden mielestä erittäin tärkeä osa koulutusta. Aineiston perusteella erillisellä jälkiohjausviikolla näyttäisi olevan positiivista vaikutusta, jos ei suoraan työllistymiseen niin työnhaun aktivoitumiseen. Työssäoppimisjaksolla oli heidän mukaansa kuitenkin eniten merkitystä heidän tilanteessaan ja he pitivät sitä tärkeimpänä osana koulutusta. Opiskelijoiden mielestä kaikkien kolmen osan, työnhakuvalmennuksen, jälkiohjauksen ja työssäoppimisen tulee kuulua samaan palvelukokonaisuuteen. Kaikkia niitä tarvitaan eivätkä ne saisi olla irrallisia toimenpiteitä. Ohjaava koulutus/valmennus voi silloin olla oiva työkalu työllistymiseen.The subject of the development project was the developing of Fyyrapaja - career planning education (labour policy education). How should it be developed to give better results than before? The aim was to find out whether the one week´s after- career counselling positively contributes to employment. The purpose was also to find out what kind of meaning the after-career counselling and on-the job learning has for the students in the employment process. The study was based on the reports of the Ministry of Employment and Economy, the literature of counselling and career planning education as well as existing extensive research conducted on this subject previously. Parts of the work are also influenced by the author’s own experiences about career planning education as a person in charge of labour policy education at the employment and economy development office. The initial data for the research was collected from the customer register of the employment and economy development office (URA). This included basic information regarding Fyyrapaja educations as well as about the participants. Furthermore, information about their situation of employment right after the education as well as three and six months later was collected. Additional material was gathered through theme interviews with six persons who had participated in Fyyrapaja. The opinion of the students was that the after-career counselling is a very important part of the education. The analysis of the research results showed that the one week’s after-career counseling would seem to have positive effect on the employment results, if not in a straightforward way but rather as a factor leading to more active job-seeking. However, in their situation the most effective part of the education was the on-the job learning and as such it was also considered to be the most important part. It was the opinion of the interviewees that those three parts, jobsearch coaching, after-career counselling and on-the-job learning should be all together within the same service. All are considered necessary and important and they should not be separated. Career planning education/coaching can be a perfect tool for supporting the path to employment

Topics: Ohjaava koulutus, valmennus, ohjaus, työssäoppiminen, työharjoittelu, työkokeilu, työnhaku, Sosionomi AMK, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomikoulutus
Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/63313
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.