Article thumbnail

Salon kaupungin markkinointi sosiaalisessa mediassa

By Anna Tabell

Abstract

Tämä opinnäytetyö käsittelee Salon kaupungin nykyistä viestintää ja markkinointia, sekä esittää uusia keinoja markkinoida kaupunkia sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median välineiksi on valittu blogit, Facebook ja Twitter. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään Salon kaupungin nykyistä tilannetta, vahvuuksia sekä kaupungin yleisiä toimintatehtäviä. Kuntaviestinnän kenttää käsitellään niin Salon kuin muidenkin kuntien näkökulmasta. Salon nykyisiä sosiaalisen median työkaluja arvioidaan ja esitetään uusia käyttömahdollisuuksia sekä toimintatapoja. Teoriaan pohjaten ja Salon tilanteeseen keskittyen, luodaan Salon kaupungin työntekijöille sosiaalisen median käyttöopas.This Thesis deals with the current marketing and communication of the city of Salo and represents new ways to market the city in the Social Media. As the tools in Social Media is selected blogs, Facebook and Twitter. The theoretical part deals with the current situation of Salo, its strengths, and the city's general operating tasks. Communication field of municipalities has been presented in the city of Salo as well as from the other municipalities point of view. The current social media tools of Salo have also been evaluated and presented new possibilities to use them and ways to benefit from them. Based on the theory and the current situation of Salo, there has been created a guide for the city employees about how to market in the Social Media

Topics: sosiaalinen media, markkinointiviestintä, kunnat, sähköinen viestintä, markkinointi, Salo, markkinointi, sosiaalinen media, markkinointiviestintä, viestintä, sähköinen viestintä, Facebook, Twitter, Blogger, www-sivut, Sähköisen liiketoiminnan kv-osaaja, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/63002
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.