Article thumbnail

YRITYKSEN KEHITYS- JA MARKKINOINTISUUNNITELMA : Case: Lelu-ullakko

By Marja Haapa

Abstract

Yrittäjyys ja kaupankäynnin siirtyminen verkkoon ovat nykypäivää. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kehitys- ja markkinointisuunnitelma verkkoon perustettavalle yritykselle, Lelu-ullakolle. Opinnäytteessä käydään läpi yrityksen perustamisen vaiheet ja markkinointiin liittyvät taustatekijät digitaalisessa toimintaympäristössä. Työssä esitellään vaiheittain yrittäjän tarvitsemat työkalut verkkokaupan pystyttämiseen. Lelu-ullakon verkkokaupalle annetaan myös visuaalisesti houkutteleva ilme. Opinnäyte kuvailee mitä yrittäjältä odotetaan verkostoitumisen suhteen nykypäivän yritysmaailmassa, ja millaisia riskejä verkossa markkinoimiseen liittyy. Aloittava yrittäjä ohjeistetaan liikeidean kriittiseen tarkasteluun analyysin avulla. Opinnäytetyö kuvailee yrityksen markkinointistrategioita ja kannustaa luoviin ratkaisuihin. Verkkokaupalle luodaan Facebook-sivut ja suunnitellaan Facebook-kampanjoita sekä logo. Riskejä kartoitetaan SWOT-analyysin avulla. Liikeidea saa tuekseen loogisesti etenevän suunnitelman ja toteutuksen visuaalisen ilmeen kera. Markkinoinnin onnistumisen ja menestymisen kannalta ratkaisevaa on asiakkaan tyytyväisyys tuotteeseen tai palveluun.Entrepreneurship and trade’s transition to the web are common phenomena nowadays. The objective of the thesis was to provide a development and marketing plan for the online store of Lelu-ullakko. The phases of starting up a business are looked over together with backround factors of marketing in digital environment. The thesis presents tools that an entrepreneur needs to build up an online store step by step. The online store of Lelu-ullakko is also given a visually attractive identity. The thesis describes what is being expected when it comes to networking in today’s business world and what type of risks are involved in marketing on the internet. A starting entrepreneur is given instructions to critical assessment of a business concept through analysis. The thesis describes marketing strategies of the company and encourages into making creative solutions. The online store has Facebook pages created and Facebook campaigns planned together with logo. The risks are being scanned with the help of SWOT-analysis. The business idea gets supported by a logically advanced plan and is being implemented with the visual identity. The satisfaction of the customer for the product or service is crucial when it comes to succeeding and being successful in marketing

Topics: liiketoimintasuunnitelma, markkinointi, verkkokauppa, visuaalinen ilme, Facebook, yrittäjyys, Medianomi, fi=Media-ala|sv=Mediebranschen|en=Media|, Viestinnän koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/62692
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.