Article thumbnail
Location of Repository

The Impact of Management Negligence on Inventory Results : Case Study: Company X

By Tomi Lehesjoki

Abstract

This thesis was commissioned by Company X to investigate the problem areas in the company resulting in redundant inventory differences. This thesis examines a number of store-related processes and managerial duties in order to explain how minor deficiencies may prove problematic and engender major differences in monetary terms. These findings should help the management of the company to determine which processes need specific improvements in the future. The ultimate purpose of such activity is to minimise financial loss by enhancing the operational functionality. The research started by studying theory relating to inventory management. This granted the author a conceptual understanding of how processes should operate in practice. Participating in a separate inventory project alongside the research process also helped the author to determine which processes which to observe during the period of empirical data collection. After studying the theory, a total of seven inventories were visited in which observations based on logical assumptions and axioms were performed. Interviews were conducted with district managers, store managers and employees with the intention of establishing a truthful description on how processes are managed in reality. A number of predefined quantitative measures were also performed. The research indicated that both managerial incompetence and voluntarily neglecting specific duties had an impact on the inventory management. Differences in the final inventory results were always outcomes of multiple tasks being neglected or conducted improperly. Lack of organization during an inventory, for instance, seemed to lower the level of motivation of employees. The level of theoretical knowledge among the employees also proved insufficient. All of the mentioned phenomena prevent the stores from acquiring stable and satisfactory inventory results. The significance of the findings is that Company X is now more aware of the functionality of their store processes. Methods for improvement in the focus areas can now be executed and as a result significant cost savings can be made in the future.Toiminnan Johtamisen Laiminlyönnin Vaikutus Inventaariotulokseen Tämä opinnäytetyö tarkastelee Yhtiö X:n myymälätason niitä toiminnan alueita, joista heikot inventaariotulokset johtuvat. Selkeimmät prosessit käydään läpi pääpiirteitäin, minkä tarkoituksena on osoittaa, miten niihin kohdistuva puutteellinen toiminta osoittautuu ongelmalliseksi luoden luultua suurempaa inventaariohävikkiä eli rahallista tappiota. Näiden havaintojen perusteella Yhtiö X:n tulisi pystyä kohdistetusti luomaan parannusmenetelmiä eri prosessien osalta, tavoitteenaan yksinkertaisesti erilaisten hävikkien minimointi ja operatiivisen toiminnallisuuden tehostaminen. Tekijä aloitti tutkimuksensa opiskelemalla inventaarioihin liittyvää teoriaa. Tämä mahdollisti sen, että erilaisten prosessien käsitteellisyys sisäistettiin, jonka jälkeen oli tehokkaampaa tehdä havaintoja eri inventaarioissa. Tekijä osallistui myös inventaario intensiiviseen projektiin, jonka jälkeen erilaiset tutkimuskohteet varmistuivat. Teorian opiskelun ja konkreettisten havaintojen avulla pystyttiin määrittämään yhtiön heikoimmat toiminnalliset kohteet. Teorian opiskelun jälkeen tekijä vieraili yhteensä seitsemässä inventaariossa, joissa tehtiin lukuisia havaintoja - niin loogisten oletusten kuin aksioomien perusteella. Haastatteluja tehtiin kaikille myymälöiden toimihenkilöille myyjistä aluepäälliköihin asti. Näiden haastatteluiden tarkoituksena oli saada todenmukainen kuva siitä, miten eri prosesseja noudatetaan myymälöissä. Ennalta määritetyistä kysymyksistä koostuva kvantitatiivinen tutkimus oli myös olennainen osa empiiristä tutkimusta myymälävierailuiden aikana. Tutkimus osoitti, että niin vaillinainen toiminnan johtaminen kuin omaehtoinen prosessien laiminlyönti molemmat vaikuttavat inventaariotulokseen negatiivisella tavalla. Useiden prosessien pienimuotoinen laiminlyönti pitkällä aikavälillä kasaantuu lopulta inventaarioheitoksi. Heikosti organisoitu inventaariolaskenta esimerkiksi heikensi laskijoiden motivaatiota. Teoreettisen tietämyksen taso osoittautui myös luultua heikommaksi. Nämä ja monet muut esimerkit estävät myymälöitä pääsemästä inventaariotavoitteisiinsa. Tutkimuksen havaintojen suoma etu on se, että Yhtiö X on nyt tietoisempi myymälöidensä toiminnallisuudestaan. Erinäisiä parannusmetodeja pystytään nyt keskitetysti kohdistamaan niihin osa-alueihin, joista inventaarioheittoja syntyy. Tämä opinnäytetyö havainnollistaa pienten asioiden merkityksen, mitä Yhtiö X:n toiminnallisen mittakaavan laajuuden ohessa monen on vaikea käsittää

Topics: management, leadership, team work, inventory, toiminnan johtaminen, johtajuus, inventaariotulos, päivittäiset toiminnot, tiimityö, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Degree Programme in Business Management
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/63484
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.