Article thumbnail

Paviljonki-ravintolan sisustussuunnitelma Provinssirock 2013-tapahtumaan

By Tiina Suvisalmi

Abstract

Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda sisustussuunnitelma Paviljongin ravintolaan, Provinssirock 2013-tapahtumaan. Ravintola on toiminnassa vain yhden viikonlopun ajan, jonka jälkeen sisustus puretaan. Työn tarkoituksena oli perehtyä kierrätetyn materiaalin hyödyntämiseen sisustussuunnittelussa. Tilaa käyttävät pääosin 30–50-vuotiaat henkilöt. Jotta käyttäjien toiveet tulisivat kuulluiksi, käytettiin käyttäjätiedon hankitaan osallistavaa suunnittelua workshopin muodossa. Käyttäjätiedon analysointiin on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tiedonhankinnan menetelmänä käytettiin haastatteluja, lisäksi tehtiin tila-analyysi. Teoriatietoa tutkittiin uusiomuotoilusta, kestävästä kehityksestä sekä ekologisuudesta. Osallistava menetelmä osoittautui toimivaksi ja runsaasti käyttäjätietoa tuottavaksi. Osallistavan suunnittelun workshop tuloksineen on sovellettavissa esimerkiksi Paviljongin myöhempiin sisustussuunnitelmiin, jotka vaihtuvat vuoden välein. Suunnitelmassa on huomioitu käyttäjien toiveet, edullisuus sekä kierrätysmateriaalien hyötykäyttö. Kerätyn tiedon perusteella syntyi produktiivinen osa, sisustussuunnitelma. Opinnäytetyöhön sisältyi sisustussuunnitelman teko kolmiulotteisina mallinnuskuvina ArchiCAD-ohjelmalla. Kokonaisuus on nähtävissä opinnäytetyön liitteenä.The objective of the thesis was to create an interior design for the restaurant in Pavilion in Provinssirock 2013. The restaurant would only operate for one week-end, after which the design would be disassembled. The purpose of this thesis was also to study how to use recycled materials in the interior design. Persons between 30 and 50 years would mostly use the restaurant. To fulfill every customer’s request, information was collected in a form of a workshop. Interviews were the main source of information, but also a space analysis was done in the pavilion. Theory focused on reuse design, sustainable development and ecology. Participatory method proved to be efficient as well as a good source for user in-formation. The results of the participatory design workshop can be used later for the Pavilions interior design, which changes every year. User’s desires, inexpen-siveness and the usage of recycling materials have all been taken into considera-tion in the design. Based on the collected information, the productive part of the thesis was made, the interior design. The thesis also included the interior design as 3D models made with ArchiCAD, which can be found in the attachments

Topics: sisustussuunnittelu, ravintolat, festivaalit, kierrätysmateriaalit, sisustussuunnitelma, osallistava suunnittelu, kierrätysmateriaalit, ekologisuus, fi=Muotoilu|sv=Formgivning|en=Design|, Muotoilun koulutusohjelma
Publisher: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/57609
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.