slides

Työntömitan lisälaite : Sylinterimittasovellus

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tutkimustyötä mahdollisesta lisälaitteesta Mitutoyo Absolut Digimatic -työntömitalle. Lopuksi mahdollisuuksien mukaan oli myös tarkoitus toteuttaa laitteen toiminnallinen osuus. Lisälaitteen tehtävänä oli vastaanottaa tietoa digitaaliselta työntömitalta ja muokata sitä haluttuun muotoon ja lopulta tulostaa mittauksia erilliselle näytölle. Laitteen prosessorina käytettiin mbed-mikrokontrolleria ja tulosteiden esittämiseen LCD-näyttöä, jollaista käytetään matkapuhelimissa. Tavoitteena oli laskea työntömitalla mitatusta tuloksesta erillisellä kaavalla suurien halkaisijoiden mittaa. Kaavan opinnäytetyöhön toimitti Mäntsälän saha Oy. Tutkimustyö muuttui lopulta laitteen toiminnalliseksi toteuttamiseksi. Vaatimuksia laitteen toiminnalle tuli työn edetessä. Sen toteuttaminen toiminnallisesti ja ohjelmallisesti onnistui ja laite luovutettiin testauskäyttöön Mäntsälän sahalle.The subject of this Bachelor’s Thesis was to do research on a possible accessory for Mitutoyo Absolut Digimatic slide-calipre. If such a device turned out to be feasible, the aim was to build it. This thesis was commissimed by Mäntsälän Saha Oy. The purpose of the accessory was to receive information from the digital slide-calipre and modify it. Then the measurements were supposed to be printed on a separate screen. The device’s processor was an mbed microcontroller, and Nokia’s LCD screen was used for printing the measurements. The goal was to make it possible to measure diameters bigger than normal with a specific formula. The formula was given by Antti Perttilä, the CEO of Mäntsälän Saha Oy. At the end of this project, the device was built. Requirements for the functions of the device multiplied during the process. The program and functional parts were successfully made. After finishing the device, it was given to Mäntsälän saha for test use

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/52404Last time updated on 6/1/2016View original full text link

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.