thesis

Pohjois-Karjalan luovat yhdistykset

Abstract

Tässä selvityksessä esitellään Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja luovien alojen yhdistysten toimintaa ja aluevaikuttavuutta maakunnan alueella. Lisäksi selvityksessä pyritään syventämään tietämystä muun muassa yhdistysten olemuksesta ja rajapinnoista tuomalla samalla näkyvyyttä koko yhdistyskentälle. Vastaavanlaista yhdistysluetteloa ei ole Pohjois-Karjalan luovien alojen yhdistyksistä aikaisemmin tehty. Selvitys on syntynyt osana Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö -hankkeen toimintaa. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKOhanke, joka toimi ajalla 1.3.2011–31.3.2012

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/47396Last time updated on 6/1/2016View original full text link

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.