Article thumbnail

Imuohjauksen käyttöönotto Mellano Oy:n tehdashuollon varastoon

By Matti Kubin

Abstract

Tiivistelmä Opinnäytetyö on tehty Mellano Oy:n Lapinlahden tehtaan tehdashuollolle. Mellano Oy on Suomen johtava kodin kiintokalusteiden valmistaja. Mellano Oy:llä on toimipisteet Lapinlahdella ja Pieksämäellä. Opinnäytetyön tavoitteena oli Mellano Oy:n tehdashuollon kehittäminen ja varaosavaraston muut-taminen imuohjautuvaksi. Tuotannossa imuohjausjärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2009. Tarve kehitystyölle nähtiin, kun tuotannon huoltoseisokkeihin alkoi kulua enemmän ja enemmän aikaa. Työ aloitettiin opiskelemalla imuohjauksen periaatteet ja toteuttamalla opittu teoria käytäntöön. Opinnäytetyössä käsitellään imuohjaukseen liittyvä perusteoria ja kerrotaan vaihe vaiheelta varaosavaraston siirtyminen imuohjausjärjestelmään. Opinnäytetyön tuloksena Mellano Oy sai tehdashuollon käyttöön toimivan Kanban-ohjautuva imuohjausjärjestelmä sekä erillisen varaosatietokannan, hyllykartaston ja henkilökunnan ohjeistukset.Abstract This final year project was commissioned by Mellano Oy which is a leading manufacturer of fixed furniture in Finland. The aim of this final year project was to develop the service and implementing a pull control system in the spare parts inventory of Mellano Oy. The pull control system has already been used in the production department since 2009. The development was necessary because the idle time due to service work was taking more and more time. The work was started by studying the principles of pull control systems and then by implementing the theory in practice. This thesis discusses the basic theory related to pull control system and explains step by step how the spare parts inventory started using the pull control system. As a result of this project there was a pull control system controlled by Kanban, a separate database of spare parts, maps of the racks and guidelines as well as instructions for the personnel

Topics: varastotilat, varastointi, huolto, tuotannonohjaus, lean-ajattelu, Lean, Kanban, imuohjaus, 5S, Tuotantotekniikka, fi=Konetekniikka|sv=Maskinteknik|en=Mechanical Engineering|, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2012
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/41827
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.