Article thumbnail
Location of Repository

Jälkipesusuodosten talteenoton ohjaus ja pesutorniväkevöinnin hallinta

By Juha Tikka

Abstract

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, kuinka hapon talteenottoa ja väkevöintiä pystyttäisiin kontrolloimaan paremmin, jotta saataisiin tasalaatuisempaa happoa. Työ jakaantui useampaan osaan, joita olivat jälkipesun pesuvesien happopitoisuuksien tutkiminen johtokykymittauksella, väkevöintikierron happopitoisuuksien tutkiminen johtokykymittauksella ja vertailu, jo käytössä olevaan, tiheysmittaukseen. Lisäksi työn aikana löydettiin ongelma yleisen ohjauksen puitteissa, joka ratkaistiin saaden parantava vaikutus koko systeemiin. Tutkielmassa käsitellään alkuun koko pigmentin valmistusprosessia, sekä tarkemmin työssä pääosissa olleita prosesseja, sekä mittauskohteita ja -tapoja. Näiden jälkeen tutkitaan saatuja mittaustuloksia ja tehdään niiden perusteella päätelmiä. Työn aikana huomattiin, että jo käytössä olleet mittaus- ja ohjaustavat ovat niin toimivia, ettei johtokykymittauksella saavutettaisi juurikaan havaittavaa hyötyä. Toisaalta huomattiin myös, että muutamia ohjausasetuksia muuttamalla saadaan koko prosessi toimimaan tehokkaammin ja tasaisemmin. Tutkimusten perusteella päätettiin olla ottamatta käyttöön johtokykymittauksia.Controlling filtrates of secondary washing and concentrating in washing tower. The purpose of this final year project was to research how controlling of acid content in process could be improved so that acid content varies less within time. The research was carried out by measuring electrical conductivity in filtrates of secondary washing and finding out how acid content varies during washing. Additionally research was made in washing tower concentrating system by measuring acid content and electrical conductivity and comparing how density and electrical conductivity values correlate with acid content. First parts of the report describe the whole pigment making process in overall, while focusing more deeply to the relevant parts of the project and its measurement and equipment. The latter part of the report focuses on results and what conclusions can be made based on results. During the project it was discovered that the control systems already in place were actually lot more accurate than expected, thus the need for electrical conductivity based control method was so slim that the decision was made to not install new system. This was the case for both secondary washing’s filtrates and washing tower concentrating processes. However it was noticed that some control methods in whole process were not as effective as it could have been, so little tweaks were made to make the process slightly more effective

Topics: erotusmenetelmät, talteenotto, väkevöinti, johtokyky, happopitoisuus, ohjaus, fi=Kemiantekniikka|sv=Kemi|en=Chemical Engineering|, Kemiantekniikan koulutusohjelma
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2011
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/33288
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.