Article thumbnail
Location of Repository

Musikaalin läpileikkaus : käsittelyssä musikaalin historia ja rakenne

By Jonna Savolainen

Abstract

Opinnäytetyö käsittelee musikaalin rakennetta ja historiaa. Työ pohjautuu pääosin Tom Jonesin ja Richard Kislanin kirjoittamiin teoksiin, jotka käsittelevät musikaalin tekemistä. Heidän kirjoittamansa kirjat ovat tämän työn perusta ja teoreettinen pohja. Tekstistä löytyy myös kirjoittajan omia ajatuksia musikaalista sekä musikaalin tekemisestä. Työssä esitellään teorian lisäksi kaksi musikaalia. Toinen on Sound of Music ja toinen on kirjoittajan oma taiteellinen opinnäytetyö Musigangs. Näitä vertailemalla on tarkoitus selventää musikaalin rakennetta sekä etsiä musikaaliin kuuluvia selkeitä piirteitä. Työ on oppimismatka tekijälleen. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kirjoittajalle itselleen, joka teki taiteellisena lopputyönään musikaalin vailla tarkempaa teoreettista pohjaa. Tämä opinnäytetyö on omistettu kaikille musikaaleista kiinnostuneille ihmisille.This thesis deals with the structure and history of a musical. The main conceptual bases for this work are the writings of Tom Jones and Richard Kislan who handle making of musical. Their writings are the theoretical basis of this work. There are also author's considerations about musicals. This thesis introduces two musicals additionally to theory. One of them is Sound of Music and the other is author's artistic final work Musigangs. By comparing sound of Music and Musigangs this thesis will clarify the structure and features of a musical. The work is a learning process to its author. The value of this work is, first and foremost, to the author herself who did her artistic thesis musical without clear theoretical bases. This thesis is dedicated to all who are interested in musicals

Topics: musikaalit, musiikkinäytelmät, kulttuurihistoria, rakenne, varieteet, operetit, musikaali, musikaalin historia ja rakenne, Tom Jones, Richard Kislan, teatteri, fi=Esittävä taide ja musiikki|sv=Scenkonst och musik|en=Performance art and music|, Esittävän taiteen koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2010
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/16023
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.