Article thumbnail
Location of Repository

Uusien yhteistyömuotojen kautta kohti asiakaslähtöisempää kehittämistyötä : case: Mara Yritysklinikka

By Anna Partanen

Abstract

Työn tarkoituksena oli selvittää Keski-Suomen alueen matkailuun ja Matkailu-, ravitsemis- ja talous-alaan liittyvää hanketoimintaa sekä tutkimus- ja kehittämistyötä. Tämän lisäksi tarkoitus oli löytää uusia yhteistyömuotoja kehittäjäorganisaatioiden ja Mara Yritysklinikan välille. Tarkoituksena oli myös tuoda esille kehittämistyössä kohdattuja haasteita. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusotetta. Työ tehtiin Mara Yritysklinikan ja sen päällikön, Matti Härkösen toimeksiannosta. Työtä varten haastateltiin neljää kehittäjätoimijaa: Jyväsriihi Ry:tä, Jykes Oy:tä, Yrityspalvelukeskus Luotsia ja Ääneseudun Kehitys Oy:tä. Tutkimus toteutettiin tapaamisina heinä-syyskuussa 2008. Työ osoitti, että olosuhteiden asettamista haasteista huolimatta kehittämistyö koetaan tärkeäksi osaksi alan kehitystä. Kehittäjäkentän pirstaleisuus ja rahoitukseen liittyvät haasteet tunnistetaan, ja niihin pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittäjillä on aito halu parantaa yhteistyötä ja tehdä toiminnasta entistä asiakaslähtöisempää. Tutkimuksen tuloksena Mara Yritysklinikan ja muiden toimijoiden välille syntyi uusia yhteistyömuotoja. Myös yhteisiä projekteja käynnistettiin tämän tutkimuksen johdosta. Tutkimuksen pohjalta syntyneistä kontakteista voidaan rakentaa pohjaa uusille projekteille.The aim of this thesis was to study tourism and services-related projects as well as research and development work in Central Finland. Another purpose was to find new ways of co-operation between Mara Yritysklinikka of Jyväskylä University of Applied Sciences and other organisations conducting development work. In addition, the aim was also to bring up some of the challenges that developers face in their work. The thesis was comissioned by Mara Yritysklinikka and Matti Härkönen, it´s director. Four development organisations, Jyväsriihi Ry, Jykes Oy, Yrityspalvelukeskus Luotsi and Ääneseudun Kehitys Oy, were interviewed for this thesis between July - September 2008. The results showed that, despite the challenges organisation conducting development work face, they recognise the importance of co-operation in order to achieve a better customer satisfaction. Developers seem to have willingness to improve the co-operation between each other. As a result of the Bachelor´s Thesis new connections could be made and projects in which Mara Yritysklinikka can be involved were found. These projects were launched due to the Bachelor´s thesis. The new contacts will enable launching new projects in the future

Topics: Mara Yritysklinikka, kehittämistyö, kehittäjätoimijoiden yhteistyö, fi=Matkailu|sv=Turism|en=Tourism|, Matkailun koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2008
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/4012
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.