Article thumbnail

Componenta Pori Oy:n ohjattavuusanalyysi

By Toni Sillanpää

Abstract

Opinnäytetyö on tutkimus Componenta Pori Oy:n ohjattavuustilanteesta. Yrityksellä on ollut huono toimitusvarmuus koko alkuvuoden 2007. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää tuotannosta ne kohteet, joita kehittämällä toimitusvarmuutta voitaisiin parantaa. Ohjattavuustilanne on selvitetty Elorannan ja Räisäsen kehittämän ohjattavuusanalyysin avulla. Ohjattavuusanalyysi on kvantitatiivinen suunnittelutyökalu, jonka avulla on mahdollista selvittää tuotannon potentiaaliset kehityskohteet. Tutkimuksen on tarkoitus auttaa yrityksen johtoa päätöksenteossa. Tutkimuksen alussa tutustuttiin tuotannonsuunnitteluun ja ohjaukseen liittyvään teorian taustatietoon. Teoriaosuuden jälkeen selvitettiin tuotannonohjauksen nykyinen toimintatapa. Varsinainen analyysi toteutettiin kahdessa osassa. Ensin selvitettiin, mihin tarkemmat analyysit kannattaa kohdistaa ja vasta sitten päätettiin, mitä tarkempia analyysejä tehdään. Kaikki analyysit on tehty tuotannonohjausjärjestelmästä saaduista tiedoista. Tutkimus päättyy analyysien tulosten perusteella tehtyihin johtopäätöksiin ja kehitysehdotuksiin. Analyysien avulla löydettiin kaksi kehityskohdetta, joiden avulla toimintaa voitaisiin kehittää. Kehityskohteita ovat käytettävissä olevan kapasiteetin määrän määrittely ja ajoitus sekä keernaosaston ohjattavuuden parantaminen. Koska tutkimuksen tavoitteena oli löytää vain potentiaaliset kehityskohteet, jää päätöksenteko jatkotoimenpiteistä yrityksen johdolle.The purpose of this thesis was to determine new potential development areas by which the delivery certainty could be improved. The study was carried out by using controllability analysis. The Controllability Analysis is a planning system by which the performance of the production could be examined. At the beginning of this thesis the theory of production planning and control were studied. The next phase was to determine which analysis should be used. All the data used in the analysis were collected from the company’s management system. In the analysis these data were converted in to graphical form and by them the conclusions were made. According to the study there should be two main development areas. The first one is the definition of the capacity available and the second one is the improvement of the control in the core shops. Because the purpose of this study was only to find out the potential development areas, the measures were left to be taken by the management

Topics: tuotannonsuunnittelu, tuotannonohjaus, kapasiteetti, fi=Tuotantotalous|sv=Produktionsekonomi|en=Industrial Management|, Tuotantotalouden koulutusohjelma
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2007
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/1126
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.