Article thumbnail

Hinaaja Neptunin jäähdytysvesijärjestelmien tarkastelu

By Tuomas Viinikkala

Abstract

Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä hinaaja Neptunin konepuolen henkilökunnan kanssa, joka on myös opinnäytetyön toimeksiantaja. Merkittävimmät opinnäytetyössä käsiteltävät asiat ovat hinaaja Neptunin, sekä merivesijäähdytysjärjestelmän, että HT (High Temperature) järjestelmän perusteellinen tarkastelu. Työssä tarkastellaan myös laivan jäähdytysjärjestelmää yleisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä Neptunin nykyiselle ja tulevalle konehenkilökunnalle tiivis opas aluksen jäähdytysvesijärjestelmistä, koska hinaajan jäädytysjärjestelmät poikkeavat hieman laivan jäähdytysvesijärjestelmistä. Hinaaja Neptunin jäähdytysvesijärjestelmissä on paljon hinaajille tyypillisiä ratkaisuja, joten työstä saa käsityksen myös hinaajan ja laivan jäähdytysjärjestelmien yleisimmistä eroavaisuuksista. Työssä tarkastellaan myös pääkoneen vaatimuksia makealle jäähdytysvedelle, makean jäähdytysveden vedenkäsittelyä ja sen vaikutusta koneen jäähdytysvesijärjestelmälle. Aluksen verrattain laajan merivesijärjestelmän huoltoa ja kunnossapitoa on niin ikään käsitelty opinnäytetyössä. Aluksen HT/SW lämmönvaihtajaa on ainoana aluksen monista lämmönvaihtajista lähemmin tarkasteltu. Mittaukset tehtiin kolmena eri kertana ja näiden tulosten avulla pystyttiin laskemaan SW/HT lämmönvaihtajan teho. Työn yhteydessä piirrettiin hinaaja Neptunin jäähdytysvesijärjestelmien putkikaaviot uudestaan. Tämä oli tarpeellista, koska aluksen alkuperäiset kaaviot olivat huonossa kunnossa ja osin vanhentuneita lukuisten muutostöiden takia.This demonstration was made in collaboration with the engine personnel of the tugboat Neptun. The main points of the study involve the examination of both the seawater cooling and the HT (High Temperature) cooling systems. The cooling water systems of larger vessels have also been generally inspected in this study. The main goal of this demonstration is to make a compact guide of cooling water systems for the tugboat's present and future engine crew. The study is useful because the cooling water systems of tugboats are slightly different from larger vessels. In the Neptun's cooling water systems there are many solutions that are typical for tugboats. Therefore this study can be used to understand the common differences between the cooling water systems of tugboats and larger vessels. This demonstration discusses the maintenance of the Neptun's extensive seawater cooling system including the main engines demands for treated water and the treatments effect on the fresh water cooling system. Although the tugboat has many heat exchangers the measurements and calculations have been done regarding only the SW/HT water cooler. The measurements for SW/HT cooler output calculations were carried out on three occasions. As a part of this study new diagrams for HT and seawater cooling systems were drawn up. The original diagrams were badly damaged and aged. New diagrams were also needed because of many changes to the pipelines over the years

Topics: hinaajat, laivat, lämmönvaihtimet, fi=Energia- ja ympäristötekniikka|sv=Energi- och miljöteknik|en=Energy and Enviromental Engineering|, Energia- ja laivakonetekniikan koulutusohjelma
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2007
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/996
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.