oaioai:DiVA.org:sh-29627

Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten : Vittnesseminarium med Uffe Elleman-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck

Abstract

Järnridåns snabba söndervittrande rubbade på många av de självklarheter som det nordiska samarbetet och själva föreställningen om Norden byggt på under kalla kriget. De nordiska länderna skulle finna sin plats i ett Europa vars karta ritades om. De skulle navigera i förhållande till en accelererande europeisk integration och de baltiska ländernas självständighetsprocess. Vad skedde med det nordiska samarbetet under denna period? I vilken mån samarbetade länderna kring dessa frågor och i vilken grad föreställde man sig en gemensam framtid för Norden i det nya Europa? Denna publikation dokumenterar ett vittnesseminarium om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvatten, som arrangerades den 2 juni 2015. Deltagarna Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck var centrala nordiska aktörer under perioden 1989–95. Seminariet och publikationen är resultatet av ett samarbete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:sh-29627Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.