oaioai:DiVA.org:kau-39116

Radix : An administrative web application for VACS

Abstract

Företaget Evry Forest & Logistics Solutions AB i Karlstad har utvecklat systemet VACS (Virkes Administrativ Client/Server) som administrerar virkesaffärer för skogsindustrin. Eftersom kundbasen ständigt växer behöver Evry ett system där alla kunders produktkonfigurationer finns samlade på ett system och kan nås via ett web-baserat interface. Denna uppsats beskriver projektet Radix. Projektets huvudsakliga syfte var att skapa en administrativ plattform som hanterar de kunder som använder VACS. Projektet har resulterat i en användarbaserad webbapplikation med ett tillhörande program som ska fungera som ett hjälpmedel för att hitta en kunds produktkonfiguration i VACS källkod.The company Evry Forest & Logistics Solutions AB in Karlstad has developed the VACS system (Lumber Administrative Client/Server) that manages the timber business for the forest industry. As the customer base is constantly growing Evry needs a system where all customer’s product configurations are gathered in one system and can be accessed via a web-based interface. This dissertation describes the Radix project. The project's main aim was to create an administrative platform that manages customers who use VACS. The project has resulted in a user-based web application with an associated program that will serve as a tool to find a client's product configuration in VACS source code

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:kau-39116Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.