Article thumbnail

Att förstå sig själv : En kvalitativ undersökning av kultur och idrott som identitetsstärkande och valförberedande aktiviteter

By Jens Hedström and Pia Lundkvist

Abstract

Denna forskningsrapport är en kvalitativ undersökning av kultur och idrott som identitetsstärkande och valförberedande aktiviteter, där användandet av vägledningskompetenser undersöks inom sammanhanget. Författarna har i forskningsrapporten försökt finna svar på om respondenterna finner kultur- och idrottssammanhang identitetsstärkande för ungdomar samt om vägledningskompetenser används inom kultur- och idrottssammanhang. I denna forskningsrapport har författarna valt att använda sig av kvalitativa intervjuer samt observationer för att skapa en djupare förståelse av det nämnda ämnet. Rapportförfattarna har genomfört sju intervjuer, varav en har varit en pilotintervju. Dessutom har fyra stycken observationer genomförts. De kvalitativa intervjuerna och observationerna har analyserats utifrån social kognitiv karriärteori, forskning och litteratur som undersöker identitetsbildning, valsituationer och vägledningskompetenser. Ur de kvalitativa intervjuerna samt observationerna har det framkommit att både kultur och idrott fungerar identitetsstärkande för ungdomar. Kultur och idrott som sker i grupp kan vara både utvecklande för identiteten men kan även vara ett hinder för personlig utveckling. De vägledningskompetenser som diskuteras i rapporten är enligt resultaten något som används inom de undersökta sammanhangen.

Topics: Identitet, vägledningskompetenser, självbild
Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:umu-113597
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles