Article thumbnail

Utter - en barmarksinventering i norra delen av Västra Götalands län år 2001. En rapport från miljöövervakningen

By Benny Lönn

Abstract

Denna rapport redovisar resultatet av en barmarksinventerig av utter i norra delen av Västra Götalands län. Inventeringen genomfördes i fält från 3:e september till 28:e september år 2001 av Maria Bisther, Roine Karlsson och Anders Rosendal. Rapporten har sammanställts av Benny Lönn, Länsstyrelsen, i samarbete med Maria Bisther och med god hjälp från bl a Christer Larsson, Nordens Ark. Inventeringen är en del av länets regionala miljöövervakning. Under åren 1999 och 2000 samlade Länsstyrelsen in uppgifter om utterförekomst i länet genom enkäter, upprop i tidningar med mera. Dessa uppgifter visade att det finns eller nyligen har funnits utter i länets norra del (Länsstyrelsen 2001). Syftet med inventeringen är att, med ovan nämnda uppgifter om utterförekomst som incitament, få fram ett standardiserat uppföljningsbart grundmaterial för framtida uppföljning av utterns förekomst i länets norra del. Skulle det framöver visa sig att det eventuellt finns utter i andra delar av länet kan det bli aktuellt att inventera utter även där. Hela eller delar av följande kommuner är inventerade: Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla, Orust, Stenungsund, Kungälv, Ale, Göteborg, Partille, Lerum, Härryda, Dals-Ed, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Lidköping, Vara, Skara, Falköping, Ulricehamn, Mariestad, Skövde, Tidaholm, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo samt två lokaler i Norge och sex lokaler i Örebro län, se Kartbilagans figur 1.Regionala inventeringsrapporter import från MDP 2015-05</p

Topics: Utter, freshwater
Publisher: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Year: 2002
OAI identifier: oai:DiVA.org:naturvardsverket-5196
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles