Article thumbnail

Klarspråk - något för myndighetstexter? : Textanalys av två beslut från Länsstryrelsen för att se huruvida de uppfyller språklagen

By Ulrika Nyman

Abstract

Syftet med den här undersökningen är att se huruvida två beslut från Länsstyrelsen uppfyller språklagens 11:e paragraf, om texterna är mottaganpassande samt hur och om texterna är visuellt tilltalande för mottagaren. För att uppnå ett resultat granskas besluten utifrån Lennart Hellspongs analysmodell som är framtagen för brukstexter. Resultaten av min undersökning visar att det finns många förbättringsområden för de valda besluten. Båda besluten är skrivna utan mottagaranpassning och fokus ligger endast i att visa på de fattade besluten. Som läsare är de inte heller inbjudande på ett visuellt plan eftersom de känns tunga rent generellt. Vartefter att resultatet växte fram kände jag hur de här två besluten är skrivna på ett stereotypiskt myndighetssätt. Slutligen kan jag dra slutsatsen att det med största sannolikhet är svårt att skapa sådana här beslut så de tilltalar alla. Det är svårt att läsa ett myndighetsbeslut och att känna ett direkt tilltal från skribenten. Samtidigt får man fråga sig om det är nödvändigt med ett personligt tilltal i sådana här texter eller om det är till texternas fördel att de är sakliga och precisa.

Topics: textanalys, språklagen, Länsstyrelsen, klartext, mottagaranpassning, kommunikation
Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:mdh-29278
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles