Article thumbnail

Expression and distribution of transcription factors NPAS3 och RFX3 in Alzheimer's disease

By Julia Remnestål

Abstract

Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och påverkar miljontals människor världen över. Förekomst av senil plack och tangles in hjärnan hos personer med AD har varit ett känt faktum sedan början av 1900-talet. Flera studier gjorda under de senaste åren har påvisat en kopplling mellan AD och Diabetes, då försämrad insulin-signalering och nedbrytning av glukos påverkar flera av de molekylära förändringar som uppvisas i AD. I det här projektet använde vi oss av immunofluorescence för att studera uttryck och lokalisering av två transkriptionsfaktorer involverade i nedbrytning av glukos; NPAS3 och RFX3, i hjärnbarken hos patienter med AD, Lewykroppsdemens (DLB) hälsosamma kontroller. Intensiteten på infärgningen av NPAS3 och RFX3 visade inte mängden protein och kvantifierades med algoritmer skrivna i ImageJ. Infärgningen av NPAS3 och RFX3 visade inte på någon signifikant skilland mellan de tre kohorterna och för att förstå mer om deras roll i nedbrytningen av glukos och om det kan påverka AD, måste både infärgnings- och kvantifieringsprocesserna använda i detta projekt optimeras.Alzheimer's disease (AD) is the most common form of senile dementia. affecting millions o people worldwide. Beta amyloid plaques and neurofibrillary tangles are known to be part of AD pathology since the early nineteen hundreds. In recent years evidence showing that impairments in glucose metabolism can initiate plaque- and tangle formation, as well as several of the other degenerative mechanisms taking place in the AD brain, suggests a potential connection between Alzheimer's disease and Diabetes. Here we used immunofluorescence to study expression of two transcription factors involved in regulation of glucose metabolism; NPAS3 and RFX3. Expression of NPAS3 and RFX3 was investigated in temporal cortex from patients with AD, Dementia with Lewy bodies (DLB) and non-demented age matched controls. The intensity of the immunofluorescent stainings was assumed to be proportional to the amount of stained protein and was quantified in ImageJ. This explorative study did not reveal a significant difference between groups and staining- an quantification procedures would have to be optimized in order to get a clearer understanding about the role of NPAS3 and RFX3 in glucose metabolism, and if that could affect the progression of AD

Topics: Affinity proteomics, Alzheimer's disease
Publisher: KTH, Skolan för bioteknologi (BIO)
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-173120
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles