Article thumbnail

Revisorns ansvar i praxis

By Lina Andersson and Emelie Svensson Stålberg

Abstract

Revisorsbranschen har under senare år kantats av en rad stora skandaler vilket lett till ett bristande förtroende för revisorer. Det har sedan 1970-talet flitigt diskuterats om det finns ett förväntningsgap mellan revisorer och övriga intressenter, det vill säga om revisorerna och intressenterna har olika uppfattning om vad revisorn ska prestera. Flertalet studier tyder på att ett förväntningsgap existerar och att revisorns roll är svår att förstå. Att revisorn har att följa ett omfattande nätverk av regler och standarder tros vara en bidragande faktor till detta. Denna uppsats syftar till att undersöka om det föreligger ett förväntningsgap i svensk rättspraxis. För att studera detta har rättsfall samt disciplinärenden mot revisorer, vars handlande har ifrågasatts, studerats. Dessa analyserades mot en analysmodell som utformats genom att dela upp revisorsyrket i kategorierna revisorns kunskap, revisorns roll och generell inställning mot professionen. Slutsatsen visar att det finns ett glapp avseende vad revisorn presterat och domstolens samt Revisorsnämndens bedömning avseende samtliga kategorier och förväntningsgapet avseende revisorns prestation och rättskiparens uppfattning anses omfattande

Topics: Revisor
Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:uu-260519
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles