Article thumbnail

Saltsjöbadsavtalet – Förbundstidningars reaktioner.

By Johan Sjölin

Abstract

I denna uppsats har det undersökts vad olika fackförbund hade för åsikter angånde Saltsjöbadsavtalet, vid den tid då det skrivits under. Dessa tidningars åsikter har också ställts mot varandra och jämförts. Fackförbundstidningar har använts som källa, från: Sv. Transportförbundet, Sv. Litografförbundet, Sv. Skogsindustriarbetarförbundet, Sv. Metallarbertareförbundet samt Sv. Grov- och fabriksarbetarförbundet. Det framkom av källorna att skogstindustri, metall och fabriksförbundet var positivt inställda till avtalet. Transport var negativa. Litograferna visade ingen åsikt i sin tidning, vilket gör det svårt att göra några större gruppindelningar, samt urskilja ett mönster i fackens åsikter

Topics: Salstsjöbadsavtalet, Förbundstidningar
Publisher: Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:uu-259150
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles