Article thumbnail

How game-streaming influences consumers of the video- and computer game market

By Alexander Farman and Emil Frick

Abstract

Titel: Spelstreamingens påverkan på tv- och dataspelsmarknadens konsumenter. Författare: Alexander Farman & Emil Frick. Handledare: Ossi Pesämaa. Institution: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola. Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng. Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en tolkande ansats förstå hur spelstreaming påverkar konsumentbeteende på tv- och dataspelsmarknaden. Metod: I den här uppsatsen har vi använt oss av litteraturstudier och intervjuer. Slutsats: Spelstreamingplattformen kan likt deltagande marknadsföring ses som ett system där konsumenter samproducerar attityder gentemot produkter och varumärken. I detta system konsumeras och produceras produkterfarenheterna samtidigt. Förväntningar som kan ställas på systemet är att attityder i stor utsträckning påverkas av konsumenterna själva vilket sker genom eWOM-meddelanden. Hur eWOM-meddelanden mottags, påverkas kraftigt av WOMU-faktorn expertis, vilket spelstreamare kan producera. Spelstreamare kan även producera ett underhållningsvärde som har nästan lika stark påverkan på konsumenten som expertis, vilket gör att även underhållningsvärde bör ses som en WOMU-faktor på tv- och dataspelsmarknaden.Hur påverkar spelstreamare spelare och spelköpare på tv- och dataspelsmarknaden? Författarna till uppsatsen intervjuar ett flertal spelare för att utreda frågan. Det framkommer att spelstreaming påverkar spelarna i en hög grad. Det verkar att många spelare baserar sina köpbeslut på information som framkommit i spelstream. Något som kan ha stor betydelse för företagens marknadsföring

Topics: Spelstreaming, stream, spelmarknaden, spel, WOM, eWOM, marknadsföringsteorier
Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för industriell ekonomi
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:bth-5492
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles