Article thumbnail

Web Administration

By Hampus Prahl

Abstract

I’ve built an Internet based administration front-end for the company Allt I Brand in Jamjö. Allt I Brand’s main goals are maintenance and sale of fire preventive equipment. This front-end is programmed mostly in PHP, connected to a MySQL database. Because both Allt I Brand’s main page and my administration front-end use the same database and the database is designed to virtually fit any type of company, the result is both dynamic and powerful. The front-end design is made to make it easy to understand and nice to look at. The functionality has given my client the power to manage their main page on their own. The result, a complete administration system.Jag har tillverkat ett Internetbaserat administrations gränssnitt åt företaget Allt I Brand i Jämjö. Allt I Brand är ett företag som är inriktat på underhåll och försäljning av brandförebyggande utrustning. Detta administrations gränssnitt är programmerat till största delen i PHP som är kopplat till en MySQL databas. Eftersom både Allt I Brand´s huvudsida och mitt administrations gränssnitt använder samma databas och databasen är designad så att den kan passa till olika sorters företag så blir resultatet både dynamiskt och kraftfullt. Designen på administration sidan är gjord så att det ska vara lätt att förstå och trevligt att se på. Funktionaliteten har givit min kund kraften att själv sköta och underhålla sin huvudsida. Systemet är helt enkelt komplett.Adress: Utridarevägen 1B 370 40 Karlskrona Tel: 0709 57 32 54 E-mail: hapr02@stundent.bth.s

Topics: PHP, MySQL, Internet based administration front-end, Usability, Webb Administrations Gränssnitt, Användarvänlighet, Computer Sciences, Datavetenskap (datalogi), Media and Communications, Medie- och kommunikationsvetenskap, Software Engineering, Programvaruteknik
Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad
Year: 2005
OAI identifier: oai:DiVA.org:bth-3482
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles